Batı İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Batı ile ilgili cümleler. Batı kelimesi içeren “Batı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Batı İle İlgili Cümleler

 1. *** Batı dünyasının içinde bulunduğu karmaşadan çıkabilmesi için çeşitli çareler aranmaktadır.
 2. *** Ege Bölgesi ülkemizin batı tarafında yer alan bir bölge olup İzmir’de bu bölgenin en güzel şehridir.
 3. *** 1975’te eski Bahrü’l-Gazal ilinin batı kesiminden oluşturulmuştur.
 4. *** Kızıldeniz rift vadisinin dik batı kıyısı boyunca uzanan yarlar, girintili çıkıntılı kıyı ovasına ve mercan kayalıklarına bakar.
 5. *** Kentin batısında da bir Budacı manastırının kalıntıları vardır.
 6. *** Batıda başkent Oslo ile birleşir.
 7. *** Bafatâ, Batı Afrika’da, Gine-Bissau’nur Bafatâ ilinin merkezidir.
 8. *** Baden’in batısında, eski bir Habsburg kalesi olan yıkıntı halindeki Stein Şatosu yükselir.
 9. *** Almanya’nın en geniş kesintisiz orman alam olan Kara Orman Dağlan batıya, Ren kıyılarına doğru uzanır.
 10. *** Badgastein, gastein olarak da bilinir, Avusturya’nın ortabatı kesiminde, Salzburg eyaletinde (Bundesland) kasabadır.
 11. *** Bafousam, Afrika’nın ortabatı kesiminde, Kamerun’un Batı eyaleti ile Mifi ilinin merkezidir.
 12. *** Nijer-Kongo dil ailesinin Batı Atlantik koluna giren bir dil konuşurlar.
 13. *** Zengibar Kanalı kıyısında, Dar es-Salaam’ın 75 km kuzeybatısında yer alır.
 14. *** Eyalet merkezi Porto Alegre’nin güneybatısında, Uruguay sınırının 40 km kuzeyinde bulunduğu için uzun dönem boyunca stratejik önem taşıdı.
 15. *** Çoğunluğu, Nijer-Kongo dillerinin Batı Atlantik öbeğine giren Fulani dilinin değişik lehçelerini konuşur.
 16. *** II. yüzyılda bir yandan Selçuklu yayılması, öbür yandan da batıdan gelen Bizans fetihleri, Bagratlılann son kalıntılarını yok etti.
 17. *** Baguio, Filipinler’de, Luzon Adasının ortabatı kesimindeki Benguet ilinde kenttir.
 18. *** Batı’da ise bağdadi, ahşap karkas yapıların duvarlarından başka, kat döşemesi ahşap taşıyıcılı olan kâgir yapıların tavanlarında da kullanılmıştır.
 19. *** Verimli topraklarla kaplı olan batıdaki dağ etekleri ile alçak vadi tabanlarında ılıman iklim görülür.


Leave A Reply