BCG Aşısı Nedir?

0
Advertisement

BCG aşısı nedir? BCG aşısı ne işe yarar, hangi hastalıktan korunmak için kullanılır, özellikleri, kullanım şekli hakkında bilgi.

bcg-asisiBCG Aşısı; verem aşısıdır. İnsanlarda verem hastalığından korumak amacı ile en çok kullanılan yöntem BCG aşısıdır. BCG simgesi Bacille de Calmette Guerin (Calmette ve Guerin’in basili) sözcüklerin baş harflerinden ortaya çıkmıştır. Calmette ve Guerin aşı üzerinde çalışan ilk araştırıcılardır. Aşı, 13 yıl boyunca uygun besi ortamlarında 230 kez ekildikten sonra hayvanda ve insanda hastalık yapma niteliği kalmadığı saptanan, sığırlara özgü bir su olan mycobacterium bours’ten elde edildi. İnsanlara ilk kez 1921’de uygulanabildi.

Günümüzde BCG aşısı bu bakterinin özel besi yerinde 12-24 günlük kültürlerinde üretilir. Aşının 1 ml’sinde 1 mg mikrop bulunur ve 0,1 ml’lik miktarı insanın cilt altına enjekte edilir. Enjeksiyon yerinde bir süre sonra iltihap, sonra da bu bölgede yara izini andırır bir iz oluşur. En az 8 hafta sonra veremle reaksiyon pozitif olursa aşının başarıyla sonuçlandığı kabul edilir. BCG aşısının, yapıldıktan 2 ay sonra başlamak üzere en az 5-10 hatta 12-15 yıl süren bağışıklık verdiği kabul edilmekteyse de bazen aşının gücünün yetmeyeceği göz önüne alınarak ağır bulaşmalardan kaçınmak gerekir. BCG aşısını ağız yoluyla önerenler bulunmakla birlikte şimdilik enjeksiyon yoluyla olanı yeğlenir. Türkiye’de bebekler doğar doğmaz BCG aşısı yapılır. Günümüzde BCG’nin hücresel bağışıklığın gücünü artırdığı ve konak direncini yalnız verem etkenine karşı değil, öteki mikroplara karşı da yükselttiği bilinmektedir. BCG’nin verem ve cüzzamdan başka Salmonella Brusella ve bazı virüs hastalıklarına karşı da direnci artırmakta olduğundan saptanmıştır. BCG aşıları ısı ve ışığa karşı duyarlı olup özel soğutulmuş kapalı kaplar içinde taşınmaları gerekir.


Leave A Reply