Olimpos Dağı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mitolojide sık sık geçen ve Zeus’un yaşadığı Antik Yunanlılarca düşünülmüş dağ / zirve

olympos-dagi
Olimpos Dağı, Homeros destanlarına göre eski Yunan tanrılarının genellikle bir arada bulundukları, Zeus’un başkanlığında yiyip içerken konuşup tartıştıkları, insan yazgılarını değerlendirdikleri dağ doruğu.

Coğrafya açısından Tesalya’nın kuzey sınırındaki dağ, 2911 metre yüksek ve karlı dorukları tanrılar için uygun bir yer olduğu inancı en eski kaynaklardan bu yana (Sümer) geçerlidir. Yunanistan’da bundan başka Parnassos, Helikon dağları da bu nitelikleriyle anılır. Sözcüğün kökeni açıkça belli değildir. Eski Anadolu dillerinin bir kalıntısı olarak yüksek dağlan anmak için kullanılan bir söz olduğu sanılır.

Gerçekten Anadolu’da yirmiden çok dağ, Olympos’un anlamca karşılığı olan Uludağ diye anılır. Girit, Yunanistan, Kıbrıs’ta da geçerliği olan sözcük, çevrelerine göre açık bir üstünlük gösteren yükseltiler için kullanılmıştır. Bazı mitoslara adları karışan kişiler de Olimpos diye anılmışlardır.


Leave A Reply