Bedir Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Müslümanların Mekkeliler ile yapmış oldukları ilk savaş olma özelliğini taşıyan Bedir Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler.

BEDİR SAVAŞI (624)

Nedenleri

• Ebu Süfyan yönetimindeki bir kervan Mekke’den Şam’a gitmişti. Hz. Muhammed bu kervanı vurmak istedi.

• Böylece, hem Müslümanların Mekke’de el konulan mallarının karşılığını alacak, hem de Kureyşlilerin ticaretine darbe indirecekti.

Bunu haber alan Mekke savaşçıları Bedir Kuyusu’na vardılar.

Advertisement

Sonuçları

a. İslam tarihindeki bu ilk çarpışmada Müslümanlar başarılı oldular.

b. Medineli putperestlerle, Yahudilerden bazıları Müslüman oldu.

c. Bedir Savaşı, İslamiyetin tanınmasına ve yerleşmesine öncülük eden bir olaydır. Bu zaferle islamiyet, Medine’deki Yahudi muhalefetini ortadan kaldırdı ve burada tam bir hakimiyet sağladı.

d. Bu savaşla Müslümanlar savunmayı bırakıp taaruza geçmişlerdir.

e. Bu zaferden sonra, yapılan anlaşmaya uymayan bir yahudi kabilesi (Beni Kaynuka) Medine dışına çıkarıldı.

Advertisement

Sevik Gazvesi

Bedir Savaşı’ndan iki ay sonra Ebu Süfyan birkaç yüz kişi ile Medine yakınlarına kadar gelmişse de, Hz. Muhammed’in süratle takibe çıkması üzerine kaçmak zorunda kalmıştır.


Leave A Reply