Beethoven 3. Senfonisi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Beethoven 3. Üçüncü Senfonisi’nin özellikleri nelerdir? İlk yorumu ne zaman, nerede yapılmıştır, bölümleri, hakkında bilgi.

SENFONİ «Mi bemol majör» No. 3 Op 55 «EROİCA — Kahramanlık»

İlk yorumu: 1805 Viyana.
Bu büyük senfoninin, bu devrimci, yenileyici yapıtın ilk çalışmaları 1802 yılında başlamış, 1803 yılı boyunca sürmüştür. «Üçüncü Senfoni» müzik dışı bir konunun anlatımı, tanımlanması amacına yönelmiş bir denemedir ve bu konu o çağa damgasını vurmuş bir kişidir, Napoléon’ dur. Başlangıçta sanatçının en içten duygularla bağlandığı özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin savunucusu gibi görünen Napoléon geniş sevgi toplamış, âdeta tanrılaştırılmıştır. «Üçüncü Senfoni»nin üzerine «Sinfowa grande intitulata Bonaparte» cümlesinin yazılışı bu nedenledir. Ancak Korsikalı’nın 1804’de «imparator» oluşu bestecide öyle bir düş kırıklığı yaratmıştır ki partisyondaki bu adanışı kâğıdı yırtarcasına silmiş yerine «Sinfonia Eroica» sözcüklerini yazmıştır. Yapıtın ilk çalmışı büyük ilgi görmemiş, ancak halk, müzik sanatında bazı ilke ve anlamların değiştiğini sezebilmiştir. «Üçüncü Senfoni» Beethoven’in bu türde en sevdiği eseri olarak kalmış, bu konuda kendisine yöneltilen sorular daima tek adla yanıtlanmıştır: «EROİCA».

Birinci bölüm (Allegro con brio) orkestranın iki «fortissimo» akorundan sonra viyolonsellerin sunduğu ana «tema» ile girer; bu tümce kâh gerilimli, kâh neşeli, kâh acılı karakterlerle belirerek bölümü kapsayacaktır İkinci «tema»nın sunuluşunu birbirine bağlı müzik örgüleri ve bir üçüncü tema izler. Bölüm bu tema’nın umulmadık tekrarıyla «coda»ya ulaşır. İkinci bölüm (Marcia Funebre – Adagio assai). Müzik edebiyatında eşine kolay rastlanmayan güzellikte bir «ölüm marşı»dır. iki tema ile işlenmiş bu lirik parçanın senfonide neden «ölüm marşı» olarak yer aldığı hâlâ tartışılan bir konu olarak kalmıştır. Üçüncü bölüm (Scherzo – Allegro vivace Trio), eski senfoni yapısında «menuetto»nun yerine geçen gerçek anlamda bir «Scherzo», bir av partisidir. Dördüncü bölüm (Finale, Allegro molto), sonat biçiminde, çeşitleme dizisiyle süren, başlıca iki «tema»dan kurulu bir parçadır. Bir tür zafer şenliğiyle senfoniyi tamamlar.


Leave A Reply