Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım, Bilgi Konulu Kompozisyonlar

0
Advertisement

Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım sözünün anlamı açıklaması. Sokrates’in sözü hakkında yazı, Bilgi ile ilgili kompozisyon.

Sokrates Sözleri

Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım;

Bilgi, ucu sonsuzluğa dayanan bir ağaca benzer. İnsan, doğuşundan itibaren didinir, çalışır, bu ağaca çıkmaya çabalar. Her bir dala çıkışta bu ağaç bir kat daha büyür, yeşillenir ve uzar. Gücü sınırlı olan insanlık için bu sınırsız yüksekliğe ulaşmanın imkânı yoktur.

Bilgi edinme doğuşla, başlar dedik. Gerçekten, dünyaya çevirdiğimiz merak dolu bakışlar, en basit neden ve sonuçlarla ilgimiz, konuşmaya başladığımız zaman çevremizdekileri bunaltan sorularımız hep bilgi edinmenin ilk adımlarıdır. Büyüdüğümüz zaman aklın kılavuzluğunda bu çaba sistemli bir hal alır.

Birçok insanlar kafalarını arzu ettikleri bir dalın bilgileriyle doldururken bilginin sınırsız bir varlık olduğunu düşünmezler. Ve kendileri için öğrendiklerini gerekli görürler. Toplum içinde kendilerini göstermek istedikleri içindir ki, bunu bir övünme nedeni yaparlar. Her işte «Ben bilirim» diye bilgiçlik taslayarak karşılarındakini sıkarlar. Çok zaman insan aklı bilginin sonsuzluğunu, gerçek anlamını bile kavrayârak olgunluğu göstermez. Her şeyi bilmeyecek durumda olmanın farkına varmak şüphesiz bir bilinç işidir.

Ünlü Sokrates bilmediğinin daha doğrusu her şeyi bilemeyeceğinin bilincine vardığı için «Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım» derken alçak gönüllülük gösterme yanında bu bilgiç insanları taşlıyor onların aptallıklarına dolaylı olarak değiniyor.

Advertisement

Ne mutlu o insanlara ki, ömürlerinin her anını öğrenme, bilme çabası içinde geçirirler ve bilgilerini övünme nedeni yapmadıkları gibi bilgilerini hiç bir zaman yeterli bulmazlar..

İSTEDİĞİNİZİ ÖĞRENİN FAKAT BİLDİĞİNİZE GÖRE HAREKET ETMEDİKÇE BİLİMİN SİZE HİÇBİR FAYDASI OLMAZ

Bilginin o sonsuz zevkini tadan bir kimse öğrendikçe öğrenmek ister. Türlü konularla, türlü yollarla öğrendiğimiz bilgiler bizi aydın, kültürlü insanlar haline getirir. Aydın kimse, herşeyden önce iyi ile kötüyü kolaylıkla ayırdebilen olgun bir kimsedir. Gerek hareketleri, gerek konuşması, gerek fikirleriyle toplumda örnek tutulan seçkin bir insandır. İnsanlığın gerçek anlamına eriştiği içindir ki insanca davranır; insanca duyar.

Bir takım insanlar vardır; bunların kafaları dolmuştur ama bilginin insana verdiği o manevi yüceliklere erişememişlerdir. Bir makina gibi okurlar, öğrenirler, didinirler. Görüşleri kaba ve duygusuzdur. Çevreye karşı ilgisiz ve kırıcıdır. Kendi kaprislerine göre hareket ederler. Başkalarının düşünce ve fikirlerine saygı göstermezler. Bu durumda olan insanlar bilgi yönünden ne kadar zengin olurlarsa olsunlar çevrede sevilmez ve sayılmazlar.

Önemli ve ideal olan; sadece kafa doldurmak değildir. Bilgili olmak demek aynı zamanda saygıdeğer bir ağırbaşlılık ve incelik kazanmak, ruhen eğitilmek demektir. Bilgi, yalnız sözlerimizde değil, hareket, duyuş, zevklerimizdeki incelikte kendini gösterirse bizi yüceltir.


Leave A Reply