Berat Kandili Nedir? Ne Zamandır ve Niçin Kutlanır? Berat Ne Demektir?

0
Advertisement

Berat kandili ne demektir? Berat kandili niçin kutlanır? Ne zaman ve neden kutlanır? Berat kelimesinin Türkçemizde ve tarihimizdeki anlamı nedir?

Arabi ayların sekizincisini oluşturan Şaban’ın on beşinci gecesine Leyle-i Berat (Berat Gecesi) adı verilmiştir. Kadir Gecesi’nden sonra en mübarek gece olarak telakki edildiği ifade edilmiştir. Buna Leyle-i Rahmet = Rahmet Gecesi denildiği de vakidir. İnanışa göre Cenab-ı Hakk, bu gecede, mü’min kullarına berat yazdığı için, bu adı almıştır. Yine denildiğine göre bu gece, ertesi yılın erzak, i’zaz gibi işlerinin takdir olunduğu vakittir. Bu gecede, hayır, yağmur gibi yağar .. Dualar, bu gecede reddolunmazlar. Hz. Peygamber: “Şaban’ın yarısı olduğunda, gecesinde namaz kılınız, Kur’an okuyunuz, dua ediniz ve gündüzünde de oruç tutunuz” anlamında öğütlerde bulunmuşlardır.

Berat Kandili Mesajları - Resimli ve Yazılı En Güzel Berat Mesaj ve Sözleri

Arka Plan Kaynak : pixabay.com

Memleketimizde henüz elektrik tesisleri yok iken, Şaban’ın on dördüncü günü, geceleyin yakılmak üzere camilere “Berat Mumu” adı verilen -ufaklı irili- mum götürüldüğü bilinmektedir. Berat Kandilinde de, tıpkı diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslüman Türk toplumu ibadetle meşgul olur, Mevlüt dinler, Kur’an-ı Kerim okur, günahlarından tövbe ederek bağışlanmasını Allahu Taala’dan niyaz eder.

Berat Kandili Niçin Kutlanır?

Berat Kandili, İslam dininde mübarek sayılan bir gece olarak kabul edilir. Bu gecenin kutlanma sebepleri arasında çeşitli rivayetler bulunsa da, genel olarak şu nedenler öne çıkar:

Berat Kandili, Arapça “bera’a” kelimesinden gelir ve “açıklık, temizlik, arınma” gibi anlamlara gelir. Bu nedenle bu gece, insanların günahlarından arınma, temizlenme ve Allah’ın rahmetine sığınma için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. İslam dininde, bu gece Allah’ın mağfiret ve rahmetiyle dolu olduğu ve duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Berat Kandili ayrıca, insanların birbirlerine duydukları sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştirmek, manevi bağlarını güçlendirmek ve birbirlerine dua etmek için de kutlanır.

Bu nedenlerden dolayı, Berat Kandili İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve insanlar bu mübarek günde Allah’a yakınlaşmak, dualarını kabul ettirmek ve günahlarından arınmak için çaba gösterirler.

Advertisement

Peki Kandilden bağımsız olarak “Berat” kelimesinin anlamı nedir? Berat ne demektir?

Berat :
  1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
  2. Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu

ihtira beratı : Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge

Berat Ne Demek? Kısa Açıklaması

BERAT, Osmanlı devlet kuruluşunda bir göreve atama, aylık bağlama, unvan ya da nişan verilmesi, vergi bağışıklığı ve ayrıcalık tanınması gibi durumlarda çıkarılan padişah buyruğuna verilen isimdir.

Berat yerine menşur sözcüğünün, bazen de ikisinin birlikte kullanıldığı da olurdu. Menşur, genellikle serdarlık, Kırım hanlığı, vezirlik, Eflak ve Boğdan voyvodalığı ile valilik derecesinde önemli görevler için verilenlere denirdi. Beratlar, nişan adıyla da anılmıştır. Berat ve menşur, tuğranın altına yazılan anlatımıyla ferman ve hükümden ayrılırdı. Allah’a ve Peygamber’e yapılan duadan sonra beratın veriliş nedeni, berat sahibinin adı ve tanımlanması, verilen görevin adı, yeri aylığı ya da geliri, berat verilmesiyle ilgili padişah buyruğu, uyulması gereken ilkeler ve olumsuz uygulamalardan kaçınılması gibi konularla tarih ve tuğra bölümleri yer alırdı.

Tanzimat’tan (1839) önce, hiçbir görev ya da hizmet, divan-ı hümayun kaleminden verilen beratla onaylanmadıkça geçerli sayılmazdı. Devletçe herhangi bir nedenle kendisine verilmiş olan beratla bir bağışıklık ya da ayrıcalık tanınmış kimselere de beratlı denirdi. Bunların bitili diye adlandırıldığı da olurdu.


Yorum yapılmamış

  1. Zişan Köse on

    Çok teşekkür ederim.En iyi ödev benimki olucak. Bu bilgileri kim yazdıysa ellerine sağlık. Çok güzel.

Leave A Reply