Beş Heceli Kelimeler Nelerdir? Türkçedeki 5 Heceli Kelimeler Listesi

2
Advertisement

Türkçemizde yer alan beş heceli kelimelere örnek kelimelerin listesinin yer aldığı sayfamız. Beş heceli kelimelerin listesi.

Beş heceli kelimeler

Beş Heceli Kelimeler Nelerdir?

Amerikalı imparatorluk
ansiklopedi insaniyetsiz
arkeoloji ispiyonlamak
ayakkabıcı istatistikçi
ayakkabılık kayınbirader
dinamometre kayınvalide
ebegümeci kaynanadili
ebemkuşağı kovalamaca
edebiyatçı laboratuvar
havaalanı misafirperver
havalandırma nemlendirici
heyecanlanma neşelendirmek
hırdavatçılık nezarethane
ikiyüzlülük nötralizasyon
iklimlendirme olağanüstü
iltihaplanma termodinamik
uyurgezerlik

Türkçe’de beş heceli kelimeler oldukça nadir bulunur, ancak bazı örnekler şunlar olabilir:

Anadolu’dur
Elektromanyetizmadır
Buzdolabıdır
Atomaltıdır
Hidroelektriktir

Bu tür kelimeler genellikle teknik terimler veya özel isimler gibi belirli bağlamlarda kullanılır. Türkçe’de genellikle kelimeler daha kısa hece yapılarına sahiptir.

Türkçe Hece Yapısıdır?

Türkçe, hece yapıları bakımından ünlü hececiğe dayalı bir dildir. Türkçe kelimeler genellikle bir veya birden fazla heceden oluşur. Bir hece, ünlü bir harf veya ünlü harfler grubu ile başlayıp bir ünlü ile sona eren ses birimidir. Türkçe’de hece yapısı şu özelliklere sahiptir:

Advertisement
  1. Ünlü Harf: Türkçe’deki kelimelerde her hece, en az bir ünlü harf içerir. Ünlü harfler a, e, ı, i, o, ö, u, ü şeklinde sekiz tanedir.
  2. Ünlü Harf Grubu: Bazı kelimelerde ünlü harfler bir araya gelerek ünlü harf grubunu oluşturabilir. Örneğin, “ay”, “ey”, “oy” gibi.
  3. Ünsüz Harf: Ünlü harfi takip eden ve ünlü harfi tamamlayan ünsüz harf veya harf grubu yer alabilir.

Örnek kelimeler:

  • Ev: 1 hece (e-v)
  • Araba: 3 hece (a-ra-ba)
  • Kitap: 2 hece (ki-tap)
  • Ankara: 3 hece (An-ka-ra)
  • Meyve: 2 hece (mey-ve)

Bu yapı, Türkçe kelimelerin genel hece yapısını yansıtmaktadır.


2 yorum

Leave A Reply