Biçimcilik Nedir? (Kısaca)

0

Biçimcilik ne demektir? Psikolojide biçimcilik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Biçimcilik

BİÇİMCİLİK, psikolojik olayların parçalanmaz, işlek bir bütün ya da biçim olduğunu savunan akım. Geştalt psikolojisi de denir. Biçimciler, ruhsal olayların örgütlü bütünlüğüyle ilgilenmişlerdir. Onlara göre, biçimi yaratan, öğelerin toplamı değil, biçimle olan ilişkileridir.

Bu bakımdan öğeleri incelemek bütün hakkında tam bir sonuç elde etmeye yetmez. Örneğin, bir melodiyi oluşturan notaların tek tek çalınması, hiçbir anlam taşımaz. Aynı biçimde “zil” sözcüğü “z-i-l” harflerine bölündüğü zaman anlamı kalmaz. Önemli olan bu parçaların oluşturduğu biçim ve örüntüdedir. Bir ırmakta su her an değişme halindedir. Oysa ırmak varlığını sürdürür.

Biçimciler, ayrıca her şeyin uzay ve zaman ortamı içinde geçtiğini ve o ortamdan etkilenerek bir anlam kazandığını savunurlar. 2 sayısının önünde ya da arasında bir sıfır, nokta vs bulunması, onun değerini değiştirir. Bunun gibi zaman içinde yan yana ya da arka arkaya gelen olaylar da birbirini etkiler. Biçimci psikologların üzerinde durdukları öteki nokta da, öğrenmede öncelikle durum ya da nesnenin bütününün kavranmasının önemli olduğudur.


Leave A Reply