Bilge Kağan Kimdir? Göktürk Hakanlarından Bilge Kağan’ın Hayatı ve Dönemi

0

Bilge Kağan kimdir. Meşhur Göktürk Hakanlarından Bilge Kağan’ın hayatı ve dönemi ile ilgili bilgileri bu sayfa aracılığı ile elde edebilirsiniz.

Bilge Kağan

Bilge Kağan, Göktürk İmparatorluğu’nun bilinen hakanlarından biridir. Göktürk İmparatorluğu, Orta Asya’da 6. ve 8. yüzyıllar arasında hüküm süren bir Türk imparatorluğudur. Bilge Kağan, Göktürk Kağanlığı’nın ikinci döneminde hüküm sürmüştür.

Bilge Kağan, 716 yılında tahta geçmiştir. İmparatorluğunun başında olduğu dönemde, Göktürklerin Çin Tang İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını koruması ve Orta Asya’daki diğer Türk boyları üzerinde etkisini genişletmesiyle tanınır. Bilge Kağan döneminde Göktürk İmparatorluğu, askeri ve siyasi açıdan güçlü bir konuma ulaşmıştır.

Bilge Kağan, Göktürk Kağanlığı’nın geleneksel Türk değerlerine önem veren bir liderdi. Özellikle yazılı Türk tarihinin ilk önemli eserlerinden biri olan “Orhun Abideleri” olarak bilinen Göktürk Yazıtları’nın dikilmesini emretmiştir. Bu yazıtlar, Göktürk tarihini ve kültürünü koruma amacı taşımaktadır.

Bilge Kağan’ın liderliği, Göktürk İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel açıdan güçlü bir dönem geçirmesini sağlamıştır. Ancak 734 yılında ölümünden sonra imparatorluk iç çekişmelere ve siyasi karmaşaya girmiştir. Göktürk İmparatorluğu, 8. yüzyılın sonlarında Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

Bilge Kağan, Türk tarihinde önemli bir lider olarak kabul edilir ve Türk mitolojisinde de yer almaktadır. Bilge Kağan’ın liderliği ve Göktürk İmparatorluğu’nun yükselişi, Türk tarihindeki önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Bilge Han Türk tarihinin sayılı şahsiyetlerindendir. Türk birliğini sağlamak için büyük gayret ve fedakarlıklar göstermiştir. Bıraktığı yazıtlardan birinde şu ölümsüz satırlar vardır:

Zengin ve müreffeh bir kavme han olmadım; karnı aç, sırtı çıplak, fakir ve perişan bir millete hükümdar oldum. Kardeşim Kültegin ve iki şad ile sözleştik. Babamızın, amcamızın çalışmış oldukları yolda, milletin adı ve şanı silinmesin diye, Türk ırkı için, gece uyumadan, gündüz oturmadan, ölecek, bitecek derecede çalıştım.

Bilge Han’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu İjen Kağan, babası adına bir anıt yaptırmıştır (Orhon Yazıtşarı), üzerine Göktürk harfleriyle bir yazıt yazdırmıştır.

Bilge Kağan Hayatı Hakkında Bilinenler

Bilge Kağan, Göktürk İmparatorluğu’nun ikinci döneminde hüküm süren ve 716-734 yılları arasında tahtta olan önemli bir liderdir. Hayatı hakkında bilinenler, çoğunlukla Göktürk Yazıtları’ndan elde edilen bilgilere dayanmaktadır. İşte Bilge Kağan’ın hayatıyla ilgili bazı bilinenler:

  1. Ailesi: Bilge Kağan, Göktürk İmparatorluğu’nun kurucusu olan İlteriş Kutluk Kağan’ın oğludur. Kendisinden önce hüküm süren babası gibi, Türk boyları arasında saygı duyulan bir liderdi.
  2. Tahta Geçiş: Bilge Kağan, babası İlteriş Kutluk Kağan’ın ölümünden sonra 716 yılında tahta geçti. Göktürk İmparatorluğu’nun başına geçtiğinde, imparatorluğun Çin Tang İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını koruması ve gücünü artırması gerekiyordu.
  3. Siyasi Başarılar: Bilge Kağan döneminde Göktürk İmparatorluğu, güçlü bir siyasi konuma ulaştı. Çin Tang İmparatorluğu ile barış sağladı ve Göktürklerin bağımsızlığını korudu. Aynı zamanda Çin ile ticari ilişkileri güçlendirdi ve Orta Asya’da etkisini genişletti.
  4. Göktürk Yazıtları: Bilge Kağan, Göktürk İmparatorluğu’nun yazılı tarihini ve kültürünü korumak için Göktürk Yazıtları’nın dikilmesini emretti. Göktürk Yazıtları, Bilge Kağan’ın hükümdarlığı döneminde Göktürk tarihini ve değerlerini kaydetmek amacıyla kullanılan yazılı belgelerdir.
  5. Türk-Moğol İlişkileri: Bilge Kağan’ın döneminde, Moğolistan bölgesinde yaşayan Moğol boylarıyla yakın ilişkiler kurdu. Moğol boylarının Göktürk İmparatorluğu’na bağlılığını sağladı ve bir ittifak kurdu. Bu ilişkiler, Göktürk İmparatorluğu’nun Orta Asya’daki gücünü artırdı.
  6. Ölümü: Bilge Kağan, 734 yılında öldü. Ölümünden sonra Göktürk İmparatorluğu iç çekişmelere ve siyasi karmaşaya sürüklendi ve sonunda Uygurlar tarafından yıkıldı.

Bilge Kağan, Göktürk İmparatorluğu’nun önemli bir lideri olarak kabul edilir


Leave A Reply