Bilimsel Problem Nedir? Bilimsel Problem Nasıl Ortaya Çıkar? Özellikleri

0
Advertisement

Bilim nedir? Bilimsel problem nedir? Bilimsel problem nasıl ortaya çıkar, hakkında bilgiler. Bilimsel problemlerin çeşitleri ve çözüm yolları.

Bilimsel Problem Nedir?

Bilim; insanların tarafsız gözlem ve deneylerle elde ettikleri düzenli bir bilgi birikimidir. Bu öyle bir birikimdir ki, zaman içinde eskiyen ve ilmi değerini kaybeden görüşlerin yerine, devamlı yenileri koyularak olgunlaştırılır. Çünkü, ilmi çalışmalarla ortaya çıkan sonuçlar birer kanun olmadıkları sürece, daima değişmeye açıktırlar.

BİLİMSEL PROBLEM NASIL ORTAYA ÇIKAR?

İnsanın içinde yaşadığı çevre ve tabiat ile devamlı bir bilgi alış verişi vardır. Çevreden ve tabiattan insanın beş duyusu ile alınan bazı mesajlar, vücutta değerlendirildikten sonra cevaplandırılır. Bu cevap bilgi ve kültür seviyemize göre verilir. Çevre ve tabiatla, insan arasındaki bilgi alış verişi sırasında beynimiz bir takım meselelerle karşılaşır. Ancak araştırıcı ve merak sahibi kişiler, karşılaştıkları bu problemlerin farkına varabilirler. Bir problemle karşılaştığımızda, kendimize “neden”, “niçin” ve “nasıl” kelimeleriyle başlayan bir çok sorular sorarız.

İşte ilmi bir problem, bize çok basit gibi görünen bu soruların sorulması ile ortaya çıkar. Bazen gözlediğimiz, bazan da okuduğumuz bir olay karşısında kendimize böyle sorulan yönelttiğimiz olur. Bilimsel problem, bilim adamının gözlemleriyle ortaya çıkar. Problem çözmenin yarısı, problemin farkına varmak ve onu iyi tanımlamaktan geçer. Bir problemi ana hatlarıyla ortaya koymak, problemin deney ve gözlemlerle çözümlenmesinde büyük değer taşır. Şüphesiz, her insanın yeteneğine göre çözümleyebileceği bir takım problemler vardır. Bunların bir kısmı günlük hayatımızda karşılaştığımız şahsi problemler olabilir. Ama öyle problemler vardır ki, hemen herkesi ilgilendiren türdendir. Örnek olarak bütün dünyadaki ormanların ve yeşil bitkilerin azalmasıyla ortaya çıkacak problemler herkesi ilgilendirebilir. Ama yakın çevremizde gözlediğimiz bir hava ve su kirlenmesi, birinci derecede bizi ilgilendirir.

Advertisement

Leave A Reply