Bilişim Haftası İle İlgili Yazı ve Bilişim Haftasının Amacı ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Bilişim Haftası ne zamandır? Bilişim Haftasının amacı ve önemi, hakkında bilgi, ile ilgili yazı.

Bilişim Haftası İle İlgili Yazı

Bilişim nedir? Bilişim Haftası Hakkında Bilgi

Bilim, evreni ve içinde yer alan olayları konu olarak seçen, deneysel yöntemlerle, bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. İtişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla bilgiyi düzenli bir biçimde işlemeyi ön gören bilim “BİLİŞİM” dir.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl “Bilişim Çağı” olmaya uygundur, öyle de ifade edilmektedir. Günümüzde çok hızlı bir şekilde bilgi üretilmekte ve aynı hızla yayılmaktadır. Bilginin üretiminde ve yayılmasında herhangi bir sınır yoktur. Bu hız, insanı bilgi edinme ve bilgiyi kayıt altına almada sıkıntıya sokmaktadır. İnsan ne bu bilgi hızına yetişebilir ne de bilgiyi belleğinde tutabilir. Bunun için insanlar bilgiyi öğrenmenin yanında bilgiyi kayıt altına almayı da hedeflemişlerdir. Bu işi de bilgisayar ve internet ile çözmeyi seçmişlerdir. İnsanlar yalnızca bilgisayar ve internet kullanıcısı olmayı değil, bilişim teknolojisine de sahip olmayı hedeflemektedir. Çünkü bilim hızla teknolojiye, teknoloji de aynı hızla bilgiye dönüşmektedir.

İnternet bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın günümüzdeki en geçerli yöntemi olmuştur. Bilginin kaynağına erişmede, zaman ve uzaklık aşılmakta ve iş birliği sağlanmaktadır. Ayrıca, başta sözel ve sayısal alandaki öğrenme olmak üzere işitsel ve görsel öğrenmeye de katkısı bulunmaktadır. İnternet kullanımı, bağımsız öğrenme becerilerini geliştirir, iletişim kurulan kişi ve gruplarla da iş birliği için öğrenme becerilerine katkı sağlar. İnternet zengin bilgi ağıyla görsel bilgi edinmede önemli rol oynadığı gibi oyun ortamına da açıktır. İnternet, bireylere bilgileri karşılıklı paylaşma ortamı yaratır ve diğer kullanıcılarla tartışma olanağı sunar. Bu gelişmeler ülkemizde de bilişim sektörü diye bir sektör doğurmuştur. Bilişim sektörü, kendi teknolojimizi üretebilecek bir konuma gelmeye çalışmaktadır.

bilişim

Kaynak : pixabay.com

Eğitim kurumlarında, kullanılabilecek bilgi iletişim teknolojileri şunlardır:

Elektronik Posta Sistemi (e-posta):

Elektronik bilgi transferinin, alınma ya da gönderilme işlemlerinin yapıldığı bir sistemdir.

Advertisement
İnternet Sistemi:

Bu sistem sayesinde insanlar, dünyanın her yerinde bulunan ve bu sisteme bağlı olan yerlerden, rahatlıkla yazılı, resimli ya da video formatlı olan bilgileri, bilgisayarları aracılığıyla kendi kütüphanelerine aktarabilirler.

Haberleşme-Bülten Sistemi:

HBS, elektronik posta sisteminde karşılıklı iletişim yapılabilmesi için ayrılan elektronik bir ortamdır.

Bilgi Tartışma Servisi:

Elektronik posta servisi olan birçok eğitim kurumu, kendi gruplarındaki insanlarla çeşitli tartışmaları yapabilmek için BTS’yi kullanmaktadır.

Bilgisayarla Konferans Sistemi:

Uluslararası telefon ücretlerinin pahalı oluşu, insanların bu sistemle iletişimini kısıtlamaktadır. İnternet sayesinde bu olay ortadan kalkmıştır. Çeşitli araçlarla yaşantımıza girmiş olan bilgisayar teknolojisini eğitim ve öğretime yönlendirmek, toplumun bilgisayar okuryazarlığını arttırmak geleceğe hazırlanan bir Türkiye için çok önemlidir. Elektronik ortamlara uygun olarak hazırlanmış olan eğitim programları ile öğrencileri etkileşimli, kolay ve kalıcı öğrenme sürecine katabilir, elektronik dokümanları derslerde eğitimi destekleyici unsurlar olarak kullanabiliriz.

Türkiye Bilişim Derneği:

Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuştur. 7 Mart 1993 tarihinden beri Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasındadır. Önemli bir özelliği, bilgisayarla ilişkisi olan, yolu bilgiden geçen herkesin bireysel isteğine açık bir dernek olmasıdır. Çağımızda bu, yüksek bir üye potansiyeli anlamına gelmektedir. TBD bugün 8000’i bulan üye sayısını kısa bir süre içinde on binlere çıkarmak niyetindedir. Türkiye Bilişim Derneği’nin amacı, Türkiye’de bilimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı biçimde, çağdaş boyutlarda uygulanmasını sağlamaktır.

Advertisement


Leave A Reply