Birinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşının başlaması ve gelişimi. Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, Almanya’nın Osmanlı’nın savaşa katılmasını isteme nedenleri.

Birinci Dünya Savaşın Başlaması ve Gelişimi

28 Haziran 1914’de Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Rusya’nın Sırbistan’ı, Almanya’nın ise Avusturya Macaristan’ı desteklemesi üzerine çatışmalar bir Avrupa savaşına dönüştü. Fransa Alsas Loren’i geri almak için Almanya’ya savaş ilan etti.

Bunun üzerine Almanya Belçika’yı da işgal ederek Fransa topraklarına girdi. Almanya’nın Belçika’yı işgal etmesi üzerine İngiltere Almanya’ya savaş açtı. ingiltere’nin savaşa girmesi Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda Alman donanmasıyla savaş yapılmasına neden oldu. Çatışmaların okyanuslara yayılması savaşın dünya savaşına dönüşmesine neden oldu.

İtalya savaşın başında tarafsızlığını ilan etti.

Alman donamasının ingiliz donanmasıyla savaşması üzerine Pasifik Okyanusu’ndaki Alman sömürgeleri savunmasız kaldı. Bu durumdan yararlanan Japonya bu sömürgeleri işgal etmeye başladı. Böylece Japonya itilaf devletleri yanında savaşa girmiş oldu.

Advertisement

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Katılması

Almanya savaşın başında İngiltere Rusya ve Fransa’ya karşı üstün durumdaydı. Buna rağmen savaşın daha çabuk bitmesini sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istiyordu.

Daha önce Osmanlı yöneticileri ingiltere ve Fransa ile ittifak yapmak istemişlerdi. Fakat bu devletler bu teklifi reddetmişlerdi. Bunun da etkisiyle, Osmanlı yönetimindeki ittihat ve Terakki Partisi üyeleri Almanya’nın yanında savaşa girilmesini istiyorlardı.

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Katılmak İstemesinin Nedenleri

✓ Kaybedilmiş olan bazı toprakları geri almak

✓ Yönetimdeki İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin Alman hayranı olması

Advertisement

✓ Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

✓ Savaştan galip gelinerek uluslar arası alanda yalnızlıktan kurtulmak istenmesi

✓ Yeniden en güçlü devletlerden biri olunmak istenmesi

✓ Orta Asya’daki Türlerlerle birleşilmek istenmesi

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri

✓ Osmanlı Devleti’nin halifelik gücünden yararlanarak İngiltere, Fransa ve Rusya’da yaşayan müslümanların bu devletlere karşı ayaklanmasını sağlamak.

✓ Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak.

✓ Yeni cepheler açılmasını sağlayarak Almanya’nın cephelerdeki yükünü azaltmak.

✓ Savaşın bitişini hızlandırmak.

✓ İngiltere için çok önemli olan Süveyş Kanalı’nı denetim altına almak.

✓ Osmanlı Devleti’nin hammadde ve insan kaynaklarından yararlanmak.

Advertisement


Leave A Reply