Birinci Dünya Savaşını Bitiren Barış Antlaşmaları Nelerdir?

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları nelerdir? Ateşkes antlaşmaları sonrasında yapılan barış antlaşmalarının sonuçları neler olmuştur?

1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir propaganda haritası...

1. Dünya Savaşı’nı anlatan bir propaganda haritası…

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Barış Antlaşmaları Nelerdir?

1 – Versay Barış Antlaşması (28 Haziran 1919)

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır. Almanya, Alsace-Loren bölgesini, Saar Havzası kömür madenlerini Fransa’ya vermiştir. Yeni kurulan Polonya ve Çekoslovakya’ya toprak vermiştir. Ordu ve donanmasını azaltmış, silah sanayisi kurmamayı, askeri ve ekonomik sınırlamayı kabul etmiştir. Afrika’daki sömürgeleri İngiltere, Fransa ve Belçika arasında paylaşılmıştır. Büyük Okyanus’taki adaları ve Çin’deki ayrıcalıklarını Japonya’ya devretmeyi kabul etmiştir.

2 – Sen Cermen Barış Antlaşması (10 Eylül 1919)

İtilaf devletleri ile Avusturya arasında imzalanmıştır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, Avusturya Cumhuriyeti, Macaristan Krallığı, Çekoslovakya Cumhuriyeti kurulmuştur. Avusturya, Macaristan ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Yugoslavya, Romanya, Polonya ve İtalya’ya toprak vermiştir.

3 – Nöyyı Barış Antlaşması (27 Kasım 1919)

İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Bulgaristan, Batı Trakya’yı Yunanistan’a, Makedonya topraklarını Yugoslavya’ya bırakmıştır. Böylece Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

4 – Triyanon Barış Antlaşması (4 Haziran 1920)

İtilaf devletleri ile yeni kurulan Macaristan Krallığı arasında imzalanmıştır. Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya ve Avusturya’ya toprak vermiştir.

Advertisement

5 – Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Fakat TBMM ile Türk halkının kabul etmemesi ve bağımsızlık savaşının başarılı olması sonucunda yürürlüğe girmemiştir. Daha fazla bilgi


Leave A Reply