Küçük Sait Paşa Kimdir?

0

Osmanlı İmparatorluğunda 9 defa sadrazam olarak bir rekor sahibi olan Küçük Sait Paşa hayatı hakkında kısaca bilgiler.

Küçük Sait Paşa
Küçük Sait Paşa ( 1838 – 1914)

Advertisement

Osmanlı tarihinde 9 kere hükümet başına gelmiş tek sadrazamdır. Erzurum’da doğdu. Babası Ankaralı Ali Namık Efendi diplomattı. Mehmet Sait Efendi hayata gazetecilikle başladı. II. Abdülhamit tahta çıkınca mabeyin başkatibi oldu. Adliye nazırıyken 1879’da ilk defa sadarete getirildi.

II. Meşrutiyet’te Meclis-i Ayan (Senato) başkanı oldu. Bu sıfatla II. Abdülhamit’i tahttan indiren meclise başkanlık etti. 1911-1912’de 2 kere daha sadrazam oldu. 76 yaşında öldü. Eyüp’ te gömülüdür.

Mehmet Sait Paşa, kendisinden yaşlı çağdaşı bahriye müşiri (büyükamiral) Eğinli Sait Paşa’dan ayırmak için «Küçük», ufak boylu, köse, kılıksız olmasından dolayı da «Şapur Çelebi» diye de anılır.

Advertisement


Leave A Reply