Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci DÜnya Savaşının sebepleri nelerdir? Birinci DÜnya Savaşının çıkış sebepleri ve savaşa katılan devletlerin sebepleri.

Veliaht Arşidük Ferdinand’ın Öldürülmesi

1914-1918 arasında 4 yıldan fazla süren o ana kadar dünya tarihinin benzerini görmediği genişlikte bir savaştır.

Advertisement

Bu savaşın sebepleri oldukça eski ve çeşitlidir. Almanya’nın denizlerde ve sömürgelerde İngiltere ile rekabete kalkışması böyle bir şeye tahammül dahi edemeyecek mizaçta olan geleneksel Britanya siyasetinin ne pahasına olursa olsun Almanya’yı ezmek istemesi I. Dünya Savaşı’nı doğuran sebeplerin başında gelir. Fransız-Alman rekabeti, Fransa’nın Alsace-Lorraine (Alzas-Loren) i 40 yıldır unutamaması gittikçe devleşen Almanya karşısında kara Avrupa’sında ikinci dereceye düşmesi de en önemli sebepler arasında sayılabilir.

Ruslar’ın UzakDoğu’daki durduruluşlarından sonra yeniden Balkanlar’la uğraşmaları Boğazları ele geçirmek için zemin hazırlamak üzere durmadan küçük Balkan devletlerini Osmanlı ve daha sonra Avusturya imparatorluklarına karşı kışkırtmaları da meselenin doğu cephesini açıklamaya yarar. Nitekim Avrupa siyasi çevrelerinde Balkan Savaşı’na dünya savaşının gerçek öncüsü olarak bakılmıştır.

Bir yandan Almanya-Avusturya-İtalya’nın öbür yandan İngiltere-Fransa-Rusya’nın birbirlerine karşı gruplaşmaları zaten dünyayı şüpheli bir geleceğe doğru itiyordu. Avusturya-Macaristan veliahtını Bosna sarayı’nda bir Sırp tedhişçisinin öldürmesi bu imparatorluğun Sırbistan’a onu koruyan Rusya’nın da Avusturya-Macaristan’a savaş açmasıyla sonuçlandı. Böylece dünya savaşı için en elverişli dış sebepler ortaya konulmuş zemin hazırlanmış oluyordu.

Avusturya’nın köken olarak da bağlı olduğu Almanya, Rusya’ya; Rusya’nın müttefikleri olan Fransa ile İngiltere de Almanya ve Avusturya’ya savaş açtılar. İngiltere’nin kıta savaşındaki rolünü küçumsüyen Almanya yıllardan beri savaş planını Rusya ve Fransa’yı yıldırım savaşıyla ele geçirmek üzerine kurmuştu. Bunun için de kuzeyden Fransa’ya girmek Belçika’yı ilhak etmesi gerekiyordu. Böylece daha ilk günlerde Belçika da durduk yere savaşa sürüklenmiş oluyordu.

Advertisement

Hiçbir devlet bu çapta bir savaşın yıllarca süreceğine ihtimal vermiyordu. Birkaç ayda biteceğini hesaplayanlar çoktu. Osmanlının savaşa girip Rusya’nın boğulmasına sonunda yıkılmasına sebep olması, İngiliz Başbakanı Lloyd George’un dediği gibi savaşı başlı başına iki yıl uzatmıştır.


Leave A Reply