Birleşik Arap Emirlikleri Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Birleşik Arap Emirlikleri – Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Birleşik Arap Emirlikleri

  • Yüzölçümü : 83600 kilometrekare
  • Başkent : Abu Dabi
  • Dil : Arapça (resmi), İngilizce
  • Din : Müslüman (%80 Sünni, %16 Şii), Hıristiyan (%3)
  • Para Birimi : 1 dirhem = 100 fil
  • Başlıca Kentler : Dubai, Şarcah, Ras-el-Haymah, El Ayn

Asya’da, Arap Yarımadası’nda devlet. Devleti oluşturan şeyhlikler, Basra Körfezi kıyılarında batıda Katar Yarımadası’nda, doğuda Umman Körfezi’ ne uzanan 645 km’lik bir şerit üzerinde yer alır. Emirliklerden Fucayrah, Hint Okyanusu’na açılan Umman Körfezi’ndedir. En etkin emirlik olan Abu Dabi ise, kıyıdaki adaların büyük bölümüyle birlikte ülkenin toplam yüzölçümünün % 80’ini içerir. Batıdan Katar, kuzeydoğudan Umman, güneyden Suudi Arabistan ile çevrelenen ülkenin, kuzey-güney uzunluğu 400 km, doğu-batı genişliği 560 km, kıyı şeridi uzunluğuysa 770 km’dir. Emirliklerin toprakları, İran ve Umman’ın denetiminde bulunan Hürmüz Boğazı’na kadar uzandığından, İran, Ebi Musa ile Küçük ve Büyük Tunb adalarının işgal etti; 1970-1974 arasında, Suudi Arabistan ve Katar ile sınırlar kesinlik kazandı.

YÜZEY ŞEKİLLERİ.

Basra Körfezi kıyılarındaki alçak ve kumlu topraklar, verimli olmadığından tarıma elverişsizdir. Kıyının açığında pek çok küçük ada, mercan kayaları ve sığlıklar yer alır. Bu oluşumlar, denizciliğin gelişimi açısından engel yaratır. Güneyde kum tepeleriyle kuzeydoğuda El Hacer Dağlan dışında, ülke düzlükler, çöller ve vahalarla kaplıdır. Umman’da El-Hacer Dağları’nın, ülkenin kuzeydoğusundaki uzantılarının yüksekliği 1.500 m’yi aşar, bazı yerlerde de kum tepelerinin yüksekliği 200-300 m’yi bulur.

Başlıca vahalar, Umman sınırında El Buraymi (doğuda), El Liva’dır (güneyde). Güneydeki çöllük alan, Suudi Arabistan’ın Rubülhali Çölü ile birleşir. Bu çöl alanı, iç kesimlerdeki ovanın uzantısıdır. Dağların aldığı yağışlar, vadilere ve buradan alt kesimlerdeki tarım alanlarına iner. Abu Dabi ve Umman’ın denetimindeki El-Buraymi Vahası önemli tarım alanıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri

Kaynak: pixabay.com

İKLİM.

Mayıs-ekim ayları arasında hava sıcaklığı çok yüksektir. Sıcaklığın 42°C’nin üzerine çıktığı bu dönemde yağış çok az olup, dağlık bölgelerle vahalarda sıcaklık kıyılara oranla daha yüksektir. Ocakta sıcaklık 20°C’ye düşer. Yıllık ortalama yağış oranının 105 mm’nin üzerine çıkmadığı ülkede, yazın nem oranı % 90’ı aşar, kış aylarında kum fırtınaları görülür.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVANLAR.

Kurak iklim ve aşırı otlatma nedeniyle, doğal bitki örtüsü çok zayıftır. Vadiler ve dağlık bölgeler öteki alanlara göre bitki örtüsü yönünden daha zengindir. Tropikal savanlar, tropikal çöller, kum çölleri, vahalar bitkilerin görüldüğü başlıca alanlardır. Çalılıklarla gaf ve hurma ağaçlarının yanı sıra kıyılarda insan eliyle yetiştirilen seyrek ağaçlıklar yer alır.

Advertisement

Aşırı avlanma sonucunda Afrika ceylanı, ceylan, leopar vb doğal hayvanların soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hayvancılık temel uğraşlardan biri olduğundan, ülkede çok sayıda deve, koyun, keçi vardır.

TOPLUM YAPISI.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikte, kendi aralarında boylara ayrılan Araplar çoğunluktadır. Abu Dabi ve Dubai’ de Beni Yas, Fucayrah’ta El-Şarkıyın, Şarcah’ta El-Kavasım, El-Liva’da El-Manasir boylarının etkin konumları vardır.

Ras-el-Haymahta, Arapça konuşmayan Şihuh boyunun özgün bir yapısı vardır. Yerli halk arasında Bedeviler ikinci sınıf yurttaş sayılır. Arapların yanı sıra, Hintli, Pakistanlı, İranlı, Yemenli, Ummanlı, Mısırlı, Filistinli, Güneydoğu Asyalı ve Avrupalılar da yaşar. Göçmenler arasında önemli farklılıklar görülür. Göçebe topluluklar olarak ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan halk, saygın bir konumda bulunan şeyhler tarafından yönetilir.

Birleşik Arap Emirlikleri

Kaynak: pixabay.com

Din. Nüfusun büyük çoğunluğunu Sünni Müslümanlar oluşturur. Şihuh boyunun İslâmlığa biçimsel bir bağlılığı vardır. 1979 İran Devrimi’nden sonra Şiilerle Sünniler arasında doğan gergin ortam günümüzde de sürmektedir. Hıristiyanlık (% 3) Batılı ve Asyalı göçmenler arasında yaygındır.

Dil. Resmi dil olan Arapçanın yanı sıra, göçmen topluluklarının dilleri de konuşulur. Ticaret dili Farsça, Arapça ve İngilizcedir.

Tarihi

15. yüzyıldan başlayarak Portekizliler, Hollandalılar ve İngilizler Arap Yarımadası’nın bu kesiminde egemenlik kurdular. İngilizlerin egemenliği 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürdü. 1820’de imzalanan barış antlaşmasıyla emirliklerin yönetimi altındaki bölge, İngilizlerin denetimine bırakıldı.

Advertisement

İkinci Dünya Savaşı öncesinde, bu bölgede sınırları belirlenmiş bir devlet yoktu. Egemenlik, kıyı, vaha ve limanların çevresinde toplanmış güçlü şeyh aileleri arasında paylaşılmıştı. Giderek güçlerini artıran şeyhlikler, çok sayıda aşireti çevrelerinde topladılar. 1952’den başlayarak varlıkları açıkça belirginleşen şeyhlikler, İngilizler tarafından destekleniyordu. Büyük Britanya’nın girişimleriyle kurulan ve 7 emirin yılda en az iki kez toplanmasını öngören İttifak Konseyi, şeyhlikler arasındaki işbirliğini güçlendirdi.

Petrolün bulunmasıyla, Abu Dabi ile Dubai’ nin güçleri büyük ölçüde arttı. 1968’de Büyük Britanya’nın bölgeden çekilme yönündeki kararını açıklaması üzerine, şeyhlikler, Bahreyn ve Katar ile birlikte bir devlet oluşturma girişiminde bulundular. Ancak, İngilizlerin emirlikler üzerindeki denetimi 197l’e kadar sürdü. 1971’de Bahreyn ve Katar ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan ettiler. Temmuz 1971’de Abu Dabi, Dubai, Şarcah, Açman, Fucayrah, Umel Kuvayn birleştiler. Birlik, 2 Aralık 1971’de federasyona dönüştü. Şubat 1972’de, Ras-el-Haymah da Birleşik Arap Emirlikleri’ ne katıldı.


Leave A Reply