Birlikte Yaşama Kültürü İle İlgili Yazı

1
Advertisement

Birlikte yaşama kültürü nedir? Birlikte yaşamayı başarabilmek için neler gereklidir, neden önemlidir konulu yazı.

Birlikte Yaşama Kültürü

Diyalog ve hoşgörü demokratik toplumların en önemli özelliğidir. Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, karşılıklı hoşgörü ve anlayışın bulunduğu ortamlar farklılığın ve zenginliğin göstergesidir.

Birlikte yaşama kültürüne sahip toplumlarda herkes fikirlerini özgürce ifade edebilir. Farklılıklar içinde ortak öğeler ve benzeşmeler yakalanabilir. Böylece birlikte yaşama uyum içinde sürdürülebilir. Bu toplumlarda farklı duygu ve düşünceler kumaşa işlenmiş renk ve çizgilerin uyumu gibi bütünleşir.

Arkadaşlar arasında kimi zaman kendimizi anlatmakta, fikirlerimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Bu durum iletişim ile ilgili sorunlar yaşamamıza neden olur.

• Farklı kültürel kimlikleri olan değişik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürebilmeleri gerekir. Her kültür, kendi içinde diğerleriyle eşit ölçüde değerlidir. Bu nedenle herkes birbirini hiçbir sınır koymaksızın karşılıklı kabul edip tanımalıdır.

Advertisement

•  Birlikte yaşama aile, topluluk, ulus, siyasi parti birlikteliklerinde olduğu gibi, farklı ortamlarda da olabilir.Birlikte yaşama bütün bu topluluklarda kurallar dizgesine ihtiyaç gösterir.

• Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamak için temeldir. Ailede, okulda, mahallede, arkadaşlar arasında ve toplumda birlikte yaşama açısından farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişimin önemli rolü vardır. Eğitim de karşılıklı ön yargıların törpülenmesine katkı yapar.

• İnsanlar kendilerini ifade edemedikleri sürece birlikte yaşam çabalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması mümkün olmaz. Birlikte yaşamanın olanaklı kılınması kişilerin kendi dilleri, dinleri, kendi kültürleri ile toplumda varolmalarının önündeki engellerin kaldırılması, her alanda ayrımcılığa son verilmesi gerekir.

• Birlikte yaşamayı kolaylaştıran öğelerin başında ortak değerler, ortak hedefler, idealler ve kültürel uyum gelir. Bu öğelerdeki farklılıklar çoğaldıkça birlikte yaşama kurallarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kurallar sayesinde farklılıkların meydana getirdiği çatışmalar en aza indirgenebilmektedir.

• Birlikte yaşamın geliştirilebilmesi için birlikte yaşam alanlarının çoğaltılması gerekir. Bu alanlar sınırlı kaldığında birlikte yaşam alanı da sınırlanmış olur. Bu alanlar siyasi partiler, sendikalar, işveren örgütleri, kültür dernekleri ve ortak kültürel faaliyetlerdir. Bu faaliyet alanları insanların iletişim kurmalarına ortam hazırlar.

• İnsanlar, karşısındakinin kendine yabancı gelen unsurlarını diğerleriyle arasına sınır koymak için kullanmamalıdır; farklılıkların doğal olduğunu kabullenmeleridir. Bu kabul, birlikte sosyal yaşamın anahtarı olabilecektir.

Advertisement

Örneğin biz, Alman karakterinin bize yabancı gelen özelliklerini anlayabilmeliyiz; hatta bazı karakterlerin bazı özelliklerini benimseyebiliriz. Aynı şekilde Almanların da bizim kültürümüze özgü davranış biçimlerimizi anlamaları (empati -hoşgörü) gerekiyor


1 Yorum

  1. mahmut demirkoll on

    internette yabancı sözde bilim adamlarının fotoğraf ve veciz sözleri yayınlanıp beğeni alıyor.böyle yayınları yapanların fazlaca yabancı hayranı ve dostu olduğu anlaşılıyor.Halbuki binlerce TÜRK ve islam filozofları mucitleri .yazarları sanatçıları dahi seviyede bilim insanları var.Toplumumuz bunları okuyup öğrenmekten aciz.Kendi insanlarımızı tanıyabilseydik yabancı insanların reklamını yapmaya gerek kalmazdı.isterseniz sizlere birkaç tane TÜRK bilim insanlarımızın sadece isimlerini yazayım.Mimar Sinan=ilim fikir ve sanat adamı…Fuzuli…hacı bektaş veli..Mevlana…yunuz emre….dede efendi..ömer hayyam…cimşit kaşi=cebir trigoometri astronomi….İbni sina=felsefeci.astronomi.farmakoloji.jeoloji. matematik.mantık.TIp .fizik kimyaedebiyatcı…..Farabi=filezof.bilgin.sanatkar.psikolog.metafizikci…İbnirüşt…..ATATÜRK…Akşemsettin=tıp.astronomi.biyoloji.matematik bilgini..Ali kuşçu=astronomi.matematik.fizik.kimyamekanik..Ahmet çelebi…İ.hakkı hazretleri=mütefekkir.mutasarıf.edebiyat.sosyoloji.psikolog.tıp.astronomi……Cabir bin hayyan……kaşkarlı mahmut=dil bilgini…..piri reis=amiral.kaptani derya bilim adamı….uluğ bey=matematikastronomi bilgini……………………vb..Bunlar bilinmeyeni bildiler.sırları çözdüler.bildikleriyle örnek oldular.Bunlar insanlığa yol gösteren hismet eden yıldızlarımızdırHer türkün görevi bunları tanıyıp takkip etmektir..

Leave A Reply