Bitkiler Nasıl Beslenirler ve Nasıl Besin Üretirler? Fotosentez Ne İşe Yarar?

1
Advertisement

Bitkiler nasıl beslenirler? Bitkiler nasıl besin üretirler? Hangi mekanizmalar çalışır? Bitkilerin beslenme çeşitleri nelerdir? Fotosentez nedir?

Fotosentez şeması

Fotosentez şeması

Su, bitkilerin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bitki hücrelerinde su bulunduğu gibi dokular arasında da su önemli bir yer tutar. Bitki kendisindeki fazla suyu terlemek suretiyle çıkarır. Terleme aynı zamanda bitkiyi sıcağa karşı da korur. Sıcakta bitki terleme yolu ile fazla miktarda su kaybederek serinlemiş olur. Çok sıcak havalarda bitkiyi sık sık sulayarak kaybettiği suyu ona yeniden kazandırmak gerekmektedir. Su buharı yapraklardaki “gözenek” adı verilen küçücük deliklerden çıkar.

Bitki, suyu kökündeki emici tüyler yardımıyla topraktan alır. Gövdedeki “odun boruları” adı verilen borularla yapraklara kadar dağıtır. Bu suya “ham besi suyu” adı verilir. Ham besi suyunun içinde bitkinin topraktan erimiş bir halde bulup aldığı madensel tuzlar da bulunur. Karbon, oksijen, hidrojen, azot, fosfor, potasyum, kireç, magnezyum ve demir bileşikleri her bitkide vardır. Bazı bitkilerde de kükürt, bakır, silisyum gibi maddeler bulunur.

Bitki, besin yapmak üzere gündüzleri yaprakları yarımıyla havadan karbondioksit alır. Topraktan aldığı madensel tuzlar ve suyla havadan aldığı karbondioksitle ayrıca güneş ışığının yardımıyla kendi besinini kendisi hazırlar. Bu kimyasal olaya “fotosentez” adı verilir. Bu işte yaprakların hücrelerinde bulunan “klorofil” dediğimiz yeşil boya büyük rol oynar. Bu olayı şu şekilde de göstermek mümkündür:

  • Su + Karbon dioksit —> Üzüm şekeri + Oksijen

Bu gibi bitkilere “kendi beslek bitkiler” adı verilir. Birçok basit bitkiler de kendi kendilerini besleyemedikleri için başkalarının sırtından geçinirler. Bunlar ya “asalak” olarak başka canlıların üzerinde ve ya başka canlıların artıkları üzerinde yapışık olarak yaşarlar.

fotosentez

Kaynak : pixabay.com

Bitkiler nasıl beslenir?

Bir bitkinin fotosentez yoluyla besinini yapabilmesi için güneş ışığına, karbondioksite, minerallere ve suya ihtiyacı vardır. Su ile mineral tuzların karışımına ham özsu denir. Bitkinin besinini yapabilmesi için ham özsuyu gövdeden aşağı yapraklara taşınır.

Advertisement

Yapraklara ulaştığında, ham özsu, yaprakların havadan aldığı karbondioksit ile karışır ve bitkilerin besini olan işlenmiş özsu haline gelir.

Yapraklar gıda fabrikalarıdır! Onları farklı boyut, renk ve şekillerde buluyoruz, ancak onlar her zaman özenle hazırlanmış özsuyu üretmekten sorumlu organlardır. Yapraklar özsuyu ürettikten sonra bitkinin gövde ve kök gibi diğer kısımlarına taşınır.


1 Yorum

Leave A Reply