Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir?

0
Advertisement

Biyoyakıt nedir, nasıl elde edilir? Biyoyakıt ne işe yarar, üretiminin ekonomik ve sosyal etkileri nelerdir, hakkında bilgi.

Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir?

Alternatif enerji kaynakları içerisinde sıkça dile getirilen yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, enerji güvenliği açısından hayatidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belli başlı olanları hidroenerji, biyoenerji, güneş ve rüzgar enerjisidir. Biyoenerji bitki ve hayvansal ürünler kullanılarak üretilen enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Biyoenerji kullanımı bitki ya da hayvansal ürünlerin doğrudan yakılarak enerji eldesinde kullanımı veya şeker oranı yüksek bitkisel dokuların mayalanması ile etil alkola dönüştürülmesi ve petrol yakıtlarına dahil edilmesi şeklindedir. Biyoyakıt olarak adlandırılan bu enerji türü ayrıca ayçiçeği ya da soyafasulyesi gibi bitkilerden elde edilmekte olan biyodizeller ile bakterilerden elde edilen etanolü kapsamaktadır.

Biyogaz, organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz – kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; % 40 – 70 metan, % 30 – 60 karbondioksit, % 0 – 3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımıdır.

Biyoyakıtların üretilen en yaygın formu etil alkoldür (etanol). Tahılların şeker oranı yüksek tohumları şu an itibari ile etanol elde-sinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Biyoetanol üretiminde ilk olarak tahıllar kullanıldığı için aynı zamanda birinci nesil biyo-yakıt bitkileri olarak da adlandırılırlar.

Advertisement

Bitkisel yağların üretim kapasitesi oldukça sınırlıdır. Yani talebin artması durumunda eldeki tüm bitkisel yağların yakıt olarak kullanılması bile fosil yakıtlarında bindebir dilimleri etkileyebilecektir.

Bu durum çiftçilere sadece toplumu besleme değil aynı zamanda yakıt sağlama görevi de yüklenmiş olacaktır.

Başarılı bir biyoyakıt bitkisinin temel özelliklerinden ilki bitkisel dokuların etkin bir şekilde yakıta dönüştürmesi ikincisi ise birim alanda yüksek oranda biyokütle verimi elde etmek olacaktır.

A. BİYOYAKIT ÜRETİMİNİN EKONOMİK ÇERÇEVESİ VE SOSYAL ETKİLERİ

Biyoyakıtın maliyeti, bir tarımsal ürünün ekiminden hasadına kadar olan süreçteki maliyeti ile hasat sonrası ürünün rafinerilerde etanole ya da biyodizele dönüştürülmesine kadar olan süreçlerin toplam maliyetine denk düşer. Bununla beraber maliyet hesabı yapılırken net enerji girdisi ile üretilen toplam yakıt miktarı da karşılaştırılmalıdır. Maalesef halihazırdaki teknolojik seviye ile her iki maaliyet hesabı da verimli bir görüntü arzetmemektedir.

Etanolün ayrıştırılması maddi açıdan külfetli ve zor bir süreçtir.

Biyoyakıt için önerilen bitkilerin önemli bir kısmı ile şu anda biyoyakıt üretiminde kullanılan ekinlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda temel besin maddesi olarak kullanılan bitkilerdir. Mısırın giderek daha fazla oranlarda biyoyakıta dönüştürmesi mısır fiyatlarını ve doğal olarak da ekmek fiyatlarını yükseltmektedir ve sonuç olarak da fakirlerin yiyeceğe erişimini sınırlandırmaktadır. Plansız ve ölçüsüz biyoyakıt projelerinin en ciddi etkisi kuşkusuz bu olacaktır.

Advertisement

Baklagil bitkileri havadaki gaz azotu organik azota dönüştürerek kullanıma sokmaktadırlar. Bu sayede dışarıdan azot gübresine ihtiyaç olmaksızın ekilebilmektedirler. Dahası, nadas sistemi kullanılan topraklarda baklagil yem bitkileri kendinden sonra ekilecek tek yıllık tahıllar için de yeteri kadar azotu toprağa depo ederek üretim maaliyeti ile beraber petrole bağımlılığı ciddi derece de azaltmaktadır. Bu sebeple baklagil yem bitkileri artan petrol fiyatlarına karşın ekim maliyetini azaltarak biyoyakıtları ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir alternatif olarak önümüze çıkarmaktadırlar. Ayrıca yem bitkilerinin yaprakları kaliteli hayvan yemi olarak kullanılabilecekken dallar ve gövde ise ayrıştırılarak biyoyakıta dönüştürülebilir.

B. BİYOGAZIN ISIL DEĞERİ

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 19740 – 23940 kJ/m3 tür.

1 m3 biyogaz; 0,62 litre gazyağı, 1,46 kg odun kömürü, 3,47 kg odun, 0,43 kg bütan gazı, 12,3 kg tezek ve 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir. 1 m biyogaza 0,66 litre motorin, 0,75 t litre benzin ve 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt miktarlarıdır.


Leave A Reply