Boğa Güreşinin Tarihçesi

0
Advertisement

Boğa güreşi ne zaman doğmuştur? Geçmişten günümüze dünyada boğa güreşi, tarihi, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi.

Boğa Güreşinin Tarihçesi

Boğa güreşinin kökleri Eski Girit Tesulya ve Kuma imparatorluğuma kadar iner. Halta Keltiberyalıların, ormanlarında bulunan yabani sığırların avlanmasını bir çeşit spor saydıkları bilinmektedir. Eski İspanya’nın Bactica gibi bölgelerinde de bugünkü boğa güreşi ile aynı nitelikle gösteriler yapıldığı kanıtlanmıştır. Hristiyanlığın yayılma dönemlerinde boğa güreşine olan ilgi azalmış, daha sonra Müslüman Faslıların ilgisi ile yeniden canlanmış ve 8. yüzyılda boğa güreşi İspanya’ya getirilmiştir.

Orta Çağdan itibaren boğa güreşi, İspanyol soylularınca savaş talimi olarak yapılmıştır. Daha sonraları bu spor halk arasında da yaygınlaşmış ve 17. yüzyıldan itibaren boğa yetiştirmek kârlı bir iş hâline gelmiştir. Hızla gelişen boğa güreşi, önceleri kuralları olmayan vahşi bir karşılaşma niteliğinde iken 18. yy. sonlarından itibaren bugünkü kurallarıyla yapılmaya başlanmıştır. Juan Belmonley Garcia’nın da çalışmalarıyla ortaya koyduğu kurallar sayesinde 1915’lerden sonra sanatsal bir nitelik almıştır. Boğa güreşinde cesaret ön plânda olmakla beraber, gün geçtikçe geliştirilen figürlerle göze daha hoş görünen bir spor olmaktadır. Günümüzde başta ispanya olmak üzere Fransa, Portekiz, Venezuella, Kolombiya, Peru, Portekiz, Ekvator ve dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle sürdürülmektedir. Dünyanın önde gelen boğa güreşçileri olarak Pedro Romero, Francisco Montes, Cuerrita, Cuchares, Froscuela, Domingo Gómez Ortega, El Cordobés, Manolete, El Litri, Luis Miguel Dominguin’i sayabiliriz.


Leave A Reply