Bolahenk Nuri Bey Kimdir?

0
Advertisement

Bolahenk Nuri Bey kimdir ve ne yapmıştır? Bolahenk Nuri Bey hayatı, biyografisi, besteleri ve eserleri hakkında bilgi.

Bolahenk Nuri Bey

Bolahenk Nuri Bey; (d. 1834, İstanbul – ö. 1910, İstanbul), Osmanlı bestecidir. Hacı Sadullah Ağa ile Hacı Arif Bey’in üsluplarını başarıyla kaynaştırdığı yapıtlarıyla tanınır.

1848’de Bâb-ı Zaptiye istintak Dairesi’nde kâtip yardımcısı olarak başladığı memurluğu boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Tophane-i Amire İstihkâm ve Muayene Dairesi mümeyyizliğinden emekliye ayrıldı. Dellalzade İsmail Efendi’den dindışı ve Şeyh Rıza Efendi’den dinsel müzik dersleri aldı. Mevlevi tarikatına bağlandı. Ayinlerde ney çalardı, ama hanende olarak daha başarılıydı. Döneminin en iyi müzik öğretmenlerinden biri olarak ün yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Mecmua-i Kârhâ ve Nakışha Beste ve Semai ve Şarkiyat (1863) adlı bir güfte mecmuası vardır. Günümüze 74 yapıtı ulaşmıştır.

En ünlü yapıtları arasında “Benim serv-i hıramanım, benim sen nemden incindin” (hicazkâr ağırsemai), “Yâre açtı tiğ-i hicranın dile ey işvebaz” (mahur şarkı), “Mailem bir nazlı yâre” (rast şarkı) sayılabilir.


Leave A Reply