Bolkar Dağları Nerededir? Bolkar Dağları Hakkında Bilgi

0

Bolkar Dağları hakkında bilgi. Bolkar Dağları nerededir ve Bolkar Dağlarının coğrafi özellikleri nelerdir ile ilgili bilgiler.

Orta Toroslar’ın büyük yaylalarından birini teşkil eden bu dağlar Bozoğlan, Bolgar Dağları veya Bulgardağ gibi adlarla da anılırlar. Güneybatı — kuzeydoğu doğrultusunda uzanırlar. Yapılarında kalker ve mermerler önemli yer tutar.
Bolkar Dağları
Bolkar Dağları’nın kuzeydoğu kenarında Çakıt Suyu vadisi uzanır. Haydarpaşa – Adana demiryolu bu vadiden geçer. Çakıt vadisinin 10 km. batısında meşhur Gülek Boğazı vardır. İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Ulukışla-Tarsus şosesi Gülek Boğazı’ndan geçer.

Bolkar Dağları üzerinde yükseklikleri 3.000 m. yi aşan zirveler vardır. Bunların en yüksekleri kuzeydoğuda bulunur, Medetsiz Tepesi’nde yükseklik 3.585 m. yî bulur. Bundan başka Kırkpınar Dağı (3.240 m.), Karayelek Dağı Bolkar Dağları’ nın diğer yüksek tepelerini teşkil ederler. Dağların yüksek kısımlarında buzul aşındırmasından meydana gelen şekiller vardır. Buzul devrinde Bolkar Dağları’nın kuzey yamaçlarında buzullar meydana gelmiş, bunlar 1.700 m. aşağılara kadar sarkmışlardır.

Bolkar Dağlarında 700 metreden 1.700 metreye kadar orman ve fundalıklar vardır. 2.000 ile 2.500 m. arasında çayırlıklar fazla yer tutar. Buradan yukarılarda cılız dağ bitkileri görünmeye başlar. Daha yükseklerde daimi kar kuşağına girilir. Bolkar Dağları genel olarak yollardan uzak kalmış bir alandır.

Bu dağlarda aynı zamanda maden yatakları bulunur. Bunların başında gümüşlü kurşun gelir. Az miktarda altın da bulunur.


Leave A Reply