Bölüm İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Bölüm ile ilgili cümleler. Bölüm kelimesi içeren “Bölüm” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 1. *** Matematik dersindeki bölüm ve kalan alanlarını hep birbirine karıştırıyorum.
 2. *** Ingelger’in oğlu Kızıl Foulques Normanları ülkeden çıkardı ve Touraine’in bir bölümünü alarak sınırlarını genişletti. Kızıl Foulques 942’de öldü.
 3. *** Bölüm bölüm tarlayı sürmeyi denemelisin bu şekilde daha verimli çalışabileceksin.
 4. *** Bu nedenle babası I. Louis gibi, II. Louis de yaşamının büyük bölümünü Anjou’dan uzakta geçirdi.
 5. *** Beethoven, Mozart, Franz Schubert, Johann Strauss ve başka besteciler, çalışmalannın bir bölümünü burada sürdürmüşlerdir.,
 6. *** Ren’in de Rheinfeld’e kadar olan bölümünde gemi ulaşımı yapılabilmektedir.
 7. *** Eğer Türk Dili ve Edebiyatı bölümü düşünüyorsanız,severek yapacağınızı unutmayın.
 8. *** Bizim bölümde okuyan herkesi tanırım.
 9. *** Birinci mayoz bölünmesinin profaz evresinde kromozomların kendini eşleyip kromatitlere dönüşmesi sırasında iki ana hücrenin kromozomlarının bir bölümü yer değiştirir.
 10. *** Başta kalkan, Kuzey Apalaşlar ve Cordilleralar ile tundra ve kuzey ormanları bölgesi olmak üzere, Kanada’nın büyük bölümü yerleşim dışıdır.
 11. *** Dünyadaki molibden (yüzde 54), çinko (yüzde 47), kurşun (yüzde 43), gümüş (yüzde 42), kadmiyum (yüzde 37) ve bakır (yüzde 30) rezervlerinin büyük bölümü buradadır.
 12. *** Atlas Okyanusu kıyısının, yılın büyük bölümünde (200-340 gün) don görmeyen ve bolca yağmur alan güneydoğu kesimlerinde ve körfez kıyısı düzlüklerinin kumlu topraklarında geniş ölçüde kış sebzeleri yetiştirilir.
 13. *** Büyük bölümü Nebraska’da bulunan Kışlık Buğday Kuşağı, öldürücü soğukların görüldüğü bölgenin güneyinde uzanır.
 14. *** Kuzey ve Güney Dakota ile Kanada çayırlıklarına ve Columbia Havzasının bir bölümüne yayılan Yazlık Buğday Kuşağında kışlar, ekimi geciktirecek kadar şiddetli geçer.
 15. *** Başka ülkelerden getirtilen ya da kıyı ticareti yoluyla öteki Amerikan kolonilerinden sağlanan hammaddeler, buralarda iç bölümlere gönderilmek üzere işleniyordu.
 16. *** Petrol ve doğal gazın bir bölümü ABD’ye satılır.
 17. *** Toprakların büyük bölümünde yılda iki kez ürün alınır.
 18. *** Büyük bölümü ulaşıma elverişlidir.
 19. *** Büyük İskender’in ölümünden sonra güneydeki Part topraklarına, bir bölümü de büyük olasılıkla doğudaki Baktriane’ye göç etti.
 20. *** Üst bölümlerinde koyu lekeler, sırtında uzunlamasına açık renk çizgiler ve tümsekler bulunur.
 21. *** Eski Artois iliyle Picardie planlama bölgesinin bir bölümü üzerinde kurulan ilin yüzölçümü 6.639 kilometrekaredir.


Leave A Reply