Borsa Nedir? İlgili Terimler ve Anlamları, Borsacı Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Borsa nedir, sözlük anlamı. Borsa ile ilgili terimler, anlamları nelerdir? Borsacı nedir, borsacı ne iş yapar, hakkında bilgi.

borsa

Kaynak: pexels.com

Borsa Nedir?

 • “Borsa”
  Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer
 • “borsa acentesi ”
  Müşteriden aldıkları alış ve satış emirlerini borsada yerine getirip karşılığında komisyon alan kimse veya kuruluş
 • “borsa aracısı ”
  Borsada kendi adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlar hesabına alım satım yapan kimse, borsa komisyoncusu
 • “borsa cetveli ”
  Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten
 • “borsa değeri ”
  Borsada arz ve talebe göre oluşan fiyat
 • “borsa işlemi ”
  Müşteri talimatıyla hisse senedi, hazine bonosu, fon belgesi, poliçe vb. değerlerin aracı kuruluş tarafından alım satım ve devir işi
 • “borsa komiseri ”
  Borsalarda günlük alım satım işlemlerini, fiyat dalgalanmalarını denetlemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından atanan görevli
 • “borsa kâğıdı ”
  Borsada kayıtlı, alınıp satılan hisse senedi
 • “borsa komisyoncusu ”
  Borsa aracısı
 • “borsa oyunu ”
  Borsada fiyatları düşürmeye veya yükseltmeye çalışarak havadan kazanç sağlama işi
borsacı

Kaynak: pixabay.com

“borsa simsarı ”
Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi

 • “borsa tahtası ”
  Borsada alım satım fiyatlarının ilan edildiği pano
 • “borsa üyesi ”
  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa işlemlerinde aracılık yapmasına izin verilen kuruluş
 • “karaborsa ”
  Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi
 • “ticaret borsası ”
  Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa

Borsacı Nedir? Ne İş Yapar?

Menkul (taşınır) kıymetler ve kambiyo borsasında yapılan çeşitli işlemler; banker, sarraf, kulisyer gibi borsa üyeleri tarafından yürütülür.

«Borsa» kelimesi, Belçika’lı meşhur Bankacı Van de Bursen’in adından gelmektedir. Taşınır kıymetler ve kambiyo borsalarında, devlet, vilâyet ve belediyeler tarafından çıkarılan esham ve tahvilat, hazine bonoları, anonim şirketlerce çıkarılan hisse senetleri ve tahviller alınıp satılır. Bu değerli kâğıtların hepsine genel olarak -menkul (taşınır) kıymetler» denir. Borsanın üyeleri asli ve kayıtlı olmak üzere ikiye ayrılır. Borsa acenteleri asli üyelerdir. Coberler, bankerler, sarraflar, simsarlar ve bankalarla hisse senetleri borsaya kote edilmiş anonim şirketler ise kayıtlı üyeleri meydana getirirler. Bir taşınır kıymetler borsasında alıcılar, satıcılara oranla çoksa, borsa kurları (yani menkul kıymetlerin değerleri) yükselir, aksi halde düşer. Borsacılık, sağlam yürek ve sağlam sinir isteyen bir ekip


Leave A Reply