Buhara Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Orta Asya’da günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara şehrinin kısa tarihçesi.

VI. yüzyılda GökTürk İmparatorluğuna dahil olan şehir, 674’ten 709’a kadar Araplar’ın hücumuna dayanmış, bu tarihte Araplar tarafından işgal edilmiştir. İran asıllı Samanoğulları devleti kurulunca, Buhara bu devlete, merkez oldu. 999’da şehri ele geçirip Samanoğulları’na son veren Karahanlılar, birkaç yüzyıl sonra Buhara’da tekrar Türk hakimiyetini kurmuş oldular. Sonra Gazneliler’in ve Moğol Karahıtaylar’ın nüfuzuna giren şehir, 1207’de Harzemşah Muhammet Tekeş tarafından alındı, 10 şubat 1220’de Cengiz Han tarafından işgal edilinceye kadar Harzemşah Türk İmparatorluğumda kaldı.

Buhara'da yer alan sütunlu bir cami

Buhara’da yer alan sütunlu bir cami

Cengizliler’in Çağatay kolu tarafından idare edildi. Çağataylar’ı 1370’e doğru Büyük Timur ve halefleri takip etti. 1500’de şehri Özbek Türkleri’nin başına geçen Cengiz Han neslinden Şıbanoğulları hanedanı ele geçirdi. Sonradan hanedan değişmekle beraber Buhara, 1920 yılına kadar bir Türk hanlığı şeklinde devam etti. Fakat 1868’den başlayarak Rusya’nın nüfuzuna geçti ve Rus hakimiyetini kabul etti. Son Türk hükümdarı Alim Han, 1921 şubatında Komünistler’den kaçarak Afganistan’a sığındı, Mangıt hanedanı ile beraber Buhara devleti de sona erdi. 1924’te Buhara Halk Cumhuriyeti de Ruslar tarafından ilga edilip şehir ve bölgesi kurulan Özbekistan Türk Cumhuriyetine bağlandı.

Buhara’nın şevket devri, İslam hâkimiyetinin ilk yüzyıllarıdır. Türkler devrinde, yakınındaki Semerkant merkez yapıldığı için, Buhara, önemini kaybetmiştir. İslam hâkimiyetinin ilk çağlarında cihanın sayılı büyük şehirleri ve kültür merkezlerinden biri haline gelen Buhara’dan, adları «Buharî» şeklinde biten pek çok ve pek önemli Arap, Fars ve Türk bilgini yetişmiştir ki, en büyükleri Buhari‘dir.

Günümüzde Buhara Özbekistan sınırları içerisinde özgür bir şehirdir.

Advertisement

Leave A Reply