Bulanık Mantık Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Bulanık mantık nedir? Bulanık mantığın özellikleri nelerdir? Bulanık mantık ile klasik mantık arasındaki farklar hakkında bilgi.

Bulanık Mantık

1960’ların ortalarında iki değerli mantık ve olasılık teorisinin eksikliğini gidermek için bulanık mantık geliştirilmiştir. Olasılık mantığında önermelerin doğruluğu veya yanlışlığı değil ancak olasılık düzeyi bilinebilir. Bir olay ve konu üstüne olasılık dışına çıkarak yargıda bulunulamaz. Bulanık mantık sistemleriyle ilgili son nokta Lütfi Alesker Zadeh’in Bulanık Mantık Teorisi olmuştur. Bulanık mantığın temel fikri, bir önermenin “doğru”, “yanlış”, “çok doğru”, “çok yanlış”, “çok çok yanlış” vb. gibi olabileceğidir. Başka bir deyişle buradaki “doğruluk”, klasik anlamdaki yanlış ve doğru değerleri arasındaki sonsuz sayıda doğruluk değerlerini içine alır. Bu nedenle bulanık mantıkta bir önermeye “Ya doğrudur ya da yanlıştır.” denilemez. Klasik mantık ile bulanık mantık arasındaki temel farklılıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Klasik Mantık ile Bulanık Mantık Arasındaki Temel Farklılıklar

bulanik-klasik-mantik

Zadeh’e göre bulanık mantık çoklu değerliliktir. Klasik mantığın yanlış-doğru önermelerine karşılık bulanık mantık, üç veya daha fazla sayıda önerme oluşturur.

Bulanık mantığın başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Advertisement

* “Doğru”, “çok doğru”, “az çok doğru” gibi sözel olarak ifade edilen doğruluk derecelerine sahip olması,

* Geçerliliği kesin değil fakat yaklaşık olan çıkarım kurallarına sahip olması,

* Her kavramın bir derecesi olması,

* Her mantıksal sistemin bulanıklaştırılabilmesi,

* Bilginin, bulanık kısıtlamalara ait değişkenlerin esnekliği veya denkliğiyle yorumlanması

Advertisement


Leave A Reply