Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Korunma Yolları

0
Advertisement

Bulaşıcı hastalıklar nelerdir, nasıl bulaşırlar? Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, alınacak tedbirler hakkında bilgi.

ateşli hastalık

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Nelerdir?

Organizmanın mikroplar veya virüsler tarafından istila edilmesiyle ortaya çıkan enfeksiyon haline “hastalık” genel olarak bir topluluk veya bölgede hastalığa ait vakaların beklenenden fazla sayıda ortaya çıkma durumuna “salgın” denmektedir.

Bulaşıcı ve salgın olarak nitelendirilen hastalıklar arasında; Şarbon, Kolera, Boğmaca, Difteri, Tifo, Sarı Humma, Kuş gribi, AİDS gibi hastalıklar sayılabilir. Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de bazı bulaşıcı hastalıkların resmi makamlara duyurulması zorunlu kılınmıştır. Duyurulması zorun kılınan hastalıklar arasında, Şarbon, Kolera, Boğmaca, Difteri, Tifo, Cüzzam, Kuş gribi, Domuz gribi gibi hastalıklar sayılabilir.

Cüzzam Nedir?

1876’da Norveçli bilim adamı Armaver Hansen tarafından keşfedilen öncelikle deri ve sinir uçlarında belirtilerini gösteren kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Şarbon Nedir?

Halk tarafından Şir pençe olarak bilinen şarbon Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiştir. Bu hastalığa Karaleke’de denilmektedir. Hastalık deriden ya da sindirim yoluyla bulaşmaktadır. Gerekli tedavi yapılmazsa 24 saat içinde ölümlere de neden olmaktadır.

Advertisement

Kolera Nedir?

Öldürücü bir bağırsak hastalığıdır, ilk belirtisi ishaldir. Hastalığın başlıca bulaşma yolları bu mikrobu taşıyan içme suları, yiyecekler sinekler ve kötü sağlık koşullarıdır.

Boğmaca Nedir?

Öksürük nöbeti şeklide gelir, beslenme yetersizliğine yol açan ve kusmalara neden olan bir hastalıktır.

Boğmaca özellikle çocuklarda görülür.

Tifo Nedir?

Bağırsaklara yerleşen çomak biçiminde bir bakterinin yol açtığı hastalıktır. Hastalığın etkeni olan tifo basili, kirli suların içilmesi ve mikroplu yiyeceklerin yenmesiyle insana bulaşır.

Kanalizasyonlardaki arıtma tesislerinde çok ciddi önlemler alınması gereklidir.

Tifo basilleri içme sularına tarla bahçe sulama sistemlerine ve toprağa karışabilir. Bu bölgelerde su, mutlaka kaynatılarak içilmeli çiğ sebze ve meyve yenmemelidir.

Advertisement

AİDS

“Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Hastalığı” anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan HIV virüsünün bulaşmasıyla meydana gelir. Afrika’da bu virüsü taşıyan bir maymun türünden dünyaya yayıldığı bilinmektedir.

AİDS cinsel ilişki, AIDS’li bir kanın başka bir hastaya nakledilmesiyle, berber makasları, ustura, tırnak makası vb. yollarda bulaşan bir hastalıktır.

Korunmak için;

***Kan almada veya vermede test yaptırmalı
***Enjektörler mutlaka bir kez kullanılmalı
***Halka tek eşliliğin faydaları anlatılmalı
***Uyuşturucu maddelerle ilgili gençlere her türlü tıbbi eğitimler verilmelidir.

KUŞ GRİBİ (TAVUK VEBASI)

Bu hastalık özellikle evcil kanatlılarda solunum ve sindirim sistemine ait belirtilerle ortaya çıkan ve ölümle seyreden bir hastalıktır. Bu hastalığın taşınmasında göçmen su kuşlarının büyük rol oynadığı bilinmektedir. Bu kuşlarla temas halinde bulunan diğer kanatlı hayvanlardan bu durumdan etkilenmektedir. Kuş gribi virüsleri bütün dünyadan bir çok evcil (hindi, tavuk, bıldırcın, sülün, kaz, ördek) ve yabani kanatlı hayvanlarda görülür.

Hastalık; hastalığı taşıyan kanatlılarla temas halinde olan insanlara da bulaşmıştır.

Ülkemizde ilk kez 2005 yılının Ekim ayında Manyas-Kızıksa’da ortaya çıkmış, daha sonra farklı bölgelerde ölümcül sonuçlar doğurmuştur.

Alınan Önlemler:

***Kanatlı hayvan merkezlerini kayıt altına almak

***Hastalıklı hayvanları itlaf etmek

Bulaşıcı ve Salgın hastalıklarla ilgi yapılacak işlemler nelerdir?

***Hastalığın kaynağının bulunması

***Hastalıkla ilgili doğru bildirim yapılması

***Yayılmasına önlemeye yönelik karantina uygulamasının yapılması gereklidir.

Advertisement

Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri;

***Yeterli ve dengeli beslenilmelidir.

***Temiz olunmalıdır.

***Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat edi-melidir.

***Hastalar sağlam kişilerden ayrılmalıdır.

***Salgın hastalıklar, sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir.

***Çöpler sağlığa uygun biçimde toplanmalıdır.

***Tuvaletlerin sağlık koşullarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

***Kan alıp vermede dikkatli olunmalıdır.

***Makas, ustura gibi aletlerin dezenfekte olmasına dikkat edilmelidir.

***Koruyucu aşıların yapılması takip edilmelidir.

AŞI NEDİR?

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalıklı yapma gücünden arındırılarak sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelerdir. Aşılar ölü veya zayıflatılmış bakteri ve virüsler içerir, bunlar bağışıklık sistemini uyarır, vücud mikrobu tanır ve hafızasına alır, tekrar mikrop geldiğinde onu tanır ve hastalık yapmadan yok eder.

Advertisement

Aşıların yararı nedir?

En büyük yararı toplum sağlığını devam ettirmesidir. Aşılar öncelikle uygulandıkları kişileri hastalıktan korur. Hastalıktan korunan kişiler mikropları diğer kişilere taşıyamayacağı için aşılanmamış kişilere de hastalığın geçişini engeller.

Hangi hastalıklar aşılarla önlenebilir?

Su çiçeği, Hepatit A, Hepatit B, Menenjit, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Boğmaca, Zatürre, Çocuk felci, Difteri, Tetanoz, Kuduz.


Leave A Reply