Bumin Kağan Kimdir

0

Bumin Kağan kimdir? Bumin Kağan ve dönemi ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Advertisement

GökTürk İmparatorluğu kurucusudur. Doğum tarihi belirsizdir. 552 yılında ölmüştür. Babası Nadulu, Türk aşiret beylerindendi. Bumin Kağan, GökTürk ve Töles kabilelerini etrafına toplayarak, Juan-Juan devletine karşı savaşlara girişti. Az zamanda Juan-Juan hâkimiyetinden kurtularak, Çin’le sıkı münasebetler kurdu. Bir Çin prensesiyle evlendi. Çin’in iç kargaşalığından faydalanarak hızla yeni bir Türk imparatorluğu kurmak yoluna gitti. Juan-Juan İmparatorluğunu tamamen ortadan kaldırıp güçlü bir Türk devleti kurdu, birkaç ay sonra öldü.

Kurulan devletin başkenti Orhon kıyılarında, Ötüken Dağı eteklerindeydi. Kardeşi İstemi Kağan, kendisine geniş ölçüde yardım etti, Türk imparatorluğunun, Tanrı Dağlarından başlayarak Sibirya’nın en önemli kısımlarını içine almak suretiyle, genişlemesini sağladı. GökTürk devleti, ilk Türk imparatorluğu olan Hun (Kun) devletinden en az 7 yüzyıl sonra hemen aynı topraklarda kurulmuşsa da doğrudan doğruya “Türk” adını taşıyan ilk devlet Bumin Kağan’ın kurduğu imparatorluktur. Bu bakımdan Bumin Kağan’ın Türk tarihindeki yeri ayrıdır.


Leave A Reply