Büruc Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Büruc Suresi nedir? Büruc Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Büruc suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Büruc Suresi
Büruc Suresi Hakkında Bilgi

Büruc Suresi; Kur’an-ı Kerim’in 85. suresidir. 22 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Birinci ayette göklerdeki burçlardan (buruç, burç’un çoğuludur) söz edildiğinden sure bu adla bilinir. Sürenin öteki ayetlerinde, inanmayanların yaptıkları eziyetlerin cehennemde cezalandırılacağını, iman edenlerin ise cennetle ödüllendirilecekleri anlatılır.

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve burçlarlar anlamına gelen “el-Bürûc” kelimesinden alır. Mekke devrinin ortalarında paganların Müslümanlara işkence yapmaya başlamasından sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure burçlar (buruc) la dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takım yıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir.

Büruc Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Burçlarla dolu göğe andolsun,
 • Va’dedilen güne andolsun,
 • Şahid olana ve şahit olunana.
 • Kahrolsun Ashab-ı Uhdud
 • ‘Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’
 • Hani kendileri çevresinde oturmuşlardı.
 • Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
 • Onlardan, yalnızca ‘üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.
 • Ki O, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.
 • Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.
 • Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.
 • Doğrusu, Rabbinin ‘zorlu yakalayışı’ şiddetlidir.
 • Çünkü O, ilkin var eden, döndürecek olandır.
 • O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
 • Arşın sahibidir; Meciddir.
 • Her dilediğini yapandır.
 • Orduların haberi sana geldi mi?
 • Firavun ve Semud’un?
 • Hayır; inkar edenler, bir yalanlama içindedirler.
 • Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.
 • Hayır; o, ‘şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;
 • Levh-i Mahfuz’dadır.

Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1.Vessemai zatilbüruci.
 • 2.Velyevmilmev’udi.
 • 3.Ve şahidin ve meşhudin.
 • 4.Kutile ashabül’uhdudi.
 • 5.En nari zatelvekudi.
 • 6.İz hüm ‘aleyha ku’udün.
 • 7.Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün.
 • 8.Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi.
 • 9.Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün.
 • 10.İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariykı.
 • 11.İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enharü zalikelfevzülkebiyrü.
 • 12.İnne batşe rabbike leşediydün.
 • 13.İnnehu hüve yübdiü ve yü’ıydü.
 • 14.Ve hüvelğafurülvedudü.
 • 15.Zül’arşilmeciydü.
 • 16.Fa”alün lima yüriydü.
 • 17.Hel etake hadiysülcünudi.
 • 18.Fir’avne ve semude.
 • 19.Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
 • 20.Vallahü min veraihim muhıytun.
 • 21.Bel hüve kur’anün meciydün.
 • 22.Fiy levhın mahfuzın.

Advertisement

Leave A Reply