Bütçe Nedir – Sözlük Anlamı

9

Bütçe ne anlama gelir? Bütçe kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Bütçe ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

bütçe

Advertisement

Bütçe Nedir – Sözlük Anlamı

*bütçe
1. isim Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
“Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı.” – S. Ayverdi
2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar

*bütçe
1. (traditional budget) Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genel bütçe, konsolide bütçe, yerel yönetimler bütçesi, katma bütçe 2. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel. 3. bk. aile bütçesi
İng.: budget, traditional budget
İktisat Terimleri Sözlüğü

*bütçe
Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar. 2. Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge, 3. Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
T. : bütçe İng.: budget Fr.: budget
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

BİRLEŞİK SÖZLER

bütçe açığı
isim Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu

Advertisement

bütçe dengesi
1. isim Gelirin gidere eşit olma durumu
2. ekonomi Devletin bütün gelir toplamının gider toplamına eşit olma durumu

bütçe yılı
isim Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre

destekli bütçe
isim, ekonomi Dayanağı olan bütçe

ek bütçe
isim, ekonomi Yıllık bütçeye sonradan eklenen bütçe

genel bütçe
isim, ekonomi Yıllık gelir ve gider kalemlerinin hepsini kapsayan bütçe

Advertisement

idari bütçe
isim, ekonomi Devlet giderlerinin, devletin siyasi ve idari kuruluşuna göre dağıtılması sonucunda oluşan bütçe türü

katma bütçe
isim, ekonomi Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe
“Devlet Demir Yolları katma bütçe ile yönetilir.”

konsolide bütçe
isim, ekonomi Destekli bütçe

mülhak bütçe
isim, ekonomi Katma bütçe

aile bütçesi
isim, ekonomi Belirlenmiş bir süre için çalışanın hayat seviyesinde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacıyla yapılan istatistik çalışması

Advertisement

BONUS 

Bütçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


9 yorum

  1. 😀❤💙💚💛💜😁 on

    İŞİME YARADI ☺😊😀😁😂😃😄😅😆😇😍😚😘😙😗

Leave A Reply