Büyü İle İlgili Ayetler, Kuranı Kerimde Büyü ve Büyücülük Hakkındakiler

0

Kur’an-ı Kerim’de Büyü ve büyücülük ile ilgili hangi ayetler vardır? Büyü, büyücülük ve sihirin geçtiği ayetler va anlamları, mealleri.

Büyü İle İlgili Ayetler

Büyü İle İlgili Ayetler

2/102 – Bakara

102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz ancak imtihan için gönderildik; sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız.” demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!

5/110 – Maide

110- Allah o zaman şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni Mukaddes Ruh Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikte iken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup-yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyor, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata kavuşturuyordun. Hani İsrailoğullarının seni öldürmelerini önlemiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman inkar edenler: “Bu açık bir sihirden, başkası değildir.” demişlerdi.

6/7 – En’am

7- Ey Muhammedi Sana Kitab’ı kağıtta yazılı olarak indirmiş olsak da, elleriyle ona dokunsalar da, inkar edenler yine: “Bu apaçık büyüdür.” derlerdi.

11/7 – Hud

7- O, öyle bir Allah’tır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arş’ı da su üstündeydi. Onlara: “Öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.” dersen, o kafirler de kesinlikle sana: “Bu apaçık bir aldatmadan başka bir şey değildir.” diyecekler.

15/15 – Hicr

15- “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülendik.” derlerdi.

17/47, 101 – İsra

47- Seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini ve gizli toplantılarında zalimlerin: “Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.” dediklerini biz çok iyi biliriz.

101-Andolsun ki biz, Musa’ya açık açık ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor: “Musa onlara geldiğinde Firavun ona, “Ey Musa! Senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!” dedi.

20/57,58,63,66,69-73 – Taha

57- Dedi ki: “Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey Musa!

58- Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla.”

63- Şöyle dediler: “Bu ikisi, muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin ideal yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece.”

66- Musa: “Hayır, siz atın!” dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve sopaları, yaptıkları büyülerinden, kendilerine gerçekten koşuyorlarmış gibi görünüyor.

69- “Sağ elindekini bırakıver! O, onların yaptıklarını yalar yutar. Zira onların yaptıkları, sırf sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise, nerede olsa felah bulmaz.”

70- Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. “Biz, Harun ve Musa’nın Rabbine iman ettik.” dediler.

71- Firavun: “Ben size izin vermeden ona inandınız ha! O, size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım, hanginizin azabı daha çetin ve sürekli imiş bileceksiniz!” dedi.

72- Dediler ki: “Seni, bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.”

73- “Doğrusu biz hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah’ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha süreklidir.”

21/3 – Enbiya

3- Kalpleri iyice oyun ve eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler gizli gizli görüşüp fısıldaşırlar: “Bu da sizin gibi ancak bir insandır. Siz görüp durduğunuz halde sihre-büyüye mi gidiyorsunuz?” derler.

25/8 – Furkan

8- “Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip zahmetsizce geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalı değil miydi?” Ayrıca o zalimler, mü’minlere: “Siz, ancak büyüye tutulmuş bir kişiye uymaktasınız!” dediler.

113/1-4 Felak

De ki: “Yaratılanların, bastığı zaman karanlığın, düğümlere üfürenlerin, hased ettiğinde hasetçilerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.”


Leave A Reply