Büyük Mithridatis Kimdir? Pontus Kralının Hayatı ve Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mithridates Kimdir? Zorba ve katil bir hükümdar olan Mithridates hayatı, Pontus devleti ve Mithridates dönemi ve savaşları hakkında bilgi.

Büyük Mithridatis

Kaynak: wikipedia.org

Mithridates; (M. Ö. 132 – 63), İlkçağ’da Anadolu’nun Karadeniz kıyılarında kurulmuş bulunan Pontus devletinin krallarındandır. Büyük Mithridates diye anılır. Mihtridates hanedanının 7. hükümdarıdır. Sarayda yetişmiş, daha çok küçük yaştan beri saray entrikalarına karışmıştı. Bu arada zehirli bitkileri incelemişti. Bu konuda öyle geniş bilgiler edinmişti ki, hiçbir zehirli bitkinin etkisinden korkmayacak hale gelmişti. Son derece bilgili bir adamdı. Çağının 22 yabancı dilini konuşur, anlar, yazardı.

Mithridates’in Romalılar’a düşmanlığı sonu gelmez bir kin savaşı halini aldı. M. Ö. 90-63 yılları arasında, 27 yıl bu savaşlara devam etti. Oğlu Pharnake’nin ayaklanması üzerine, İtalya’ya yürüyüşü yarım kaldı. Kendini bir kölesine öldürttü. Mithridates’in kudretli tarihi şahsiyeti, hareketli, maceralı hayatı birçok sanatçıya ölmez eserler ilham etmiştir. Bunların en tanınmışı, Fransız sahne şairi Jean Racine’in 1673′ te yazdığı «Mithridate» trajedisidir.

Tarihi Bilgiler

Mithridates, Pontuslu Mithridates V’nin ( MÖ 150 – MÖ 120 ), Euergetes adlı oğluydu. Pers ve Yunan atalarının soyundan geliyordu. Büyük Cyrus II’den, Büyük İskender‘in generali Makedon Antipater’den ve diadochi Antigonus I Monophthalmos ve Seleucus I Nicator’dan geldiğini iddia etti.

Mithridates, Mithridates V ve Laodike VI’nın ilk oğulları olan Pontus kenti Sinope’de büyüdü. Babası erken dönem Pontus hükümdarlarının soyundan geliyordu ve annesi IV. Antiochus Epiphanes’in kızı olan bir Seleukos prensesiydi. 120 yılında babası öldürüldüğünde bir ziyafette zehirlendi. Krallığı terk etti ve ülkeyi annesi Laodike VI ve küçük kardeşi Mithridates Chrestus’a bıraktı. Ne o ne de erkek kardeşi yönetici yaşta değildi ve annesi MÖ 120’den 116 veya 113’e kadar naiplik yaptı.

Mithridates, MÖ 116 ile 113 yılları arasında Pontus’a döndü. Annesini ve erkek kardeşini görevden aldı ve muhtemelen öldükleri ana kadar hapse attı. Kısa bir süre sonra on altı yaşındaki Pontuslu Laodike ile evlendi. 112 yılında hüküm sürmeye başladı. Yaklaşık yirmi yaşındayken başa geçtiği düşünülüyordu. Yunan danışmanlarla çevrili ve güçlü bir orduya güvenerek, babasının yayılmacı politikasını hemen yeniden başlattı.

Advertisement

Mithridates’e Yunanistan’ın çoğu da katıldı. Geçmişte Pers istilası tehlikesinden kaçınan Yunanlılar, şimdi Pers kökenlerine sahip olduğunu iddia eden bir kral tarafından yönetilen Doğulularla ittifak kurdular. Hırslıydı ve onu genişleyen Roma Cumhuriyeti ile çatışmaya sokan Bitanya’da dahil olmak üzere birçok krallığı fethetmeye çalıştı.

Anadolu yarımadasının batısını fethettikten sonra M.Ö. 88 yılında, Mithridates orada yaşayan Roma vatandaşlarının katledilmesini emretti. 80.000 vatandaş, erkek, kadın ve çocuğun katledilmesine neden oldu ve böylece Roma’nın gazabını çekti. Birinci Mithridatik Savaşı’ndan sonra, Lucius Cornelius Sulla, Mithridates’i yendi ve onu Yunanistan’dan kovdu. Ancak daha sonra Gaius Marius’un isyanıyla yüzleşmek için İtalya’ya dönmek zorunda kaldı. Bu, Mithridates’in geçici bir barış imzalamasına izin verdi. Dardanos Antlaşması imzalandı.

Mithridates güçlerini yeniden topladı ve Roma Bitinya’yı ilhak etmek istediğinde daha da büyük bir orduyla saldırdı ve MÖ 83-81’de İkinci Mithridates Savaşı’na yol açtı. İlk önce Lucius Licinius Lucullus ve ardından MÖ 75 ile 65 yılları arasında süren üçüncü mithridatik savaşında onu yenen Gnaeus Pompey Magnus ile karşılaştı. Ancak yine yenildi.

Yenilgisinin ardından Mithridates kaçtı ve yeni bir ordu kurmaya çalıştı, ancak başarısız oldu. M.Ö. 63 yılında, oğlu Pharnaces II tarafından intihara zorlandığı Panticapea’ya kaçtı.


Leave A Reply