Çağdaş Edebiyat Akımları ve Özellikleri

0
Advertisement

Çağdaş edebiyat akımları nelerdir? Çağdaş edebiyat akımlarının özellikleri, temsilcileri, sanatçıları hakkında bilgi.

edebiyat-akimiÇAĞDAŞ AKIMLAR

20. yüzyılda şiirde ve düzyazıda ortaya çıkan akımlar eski anlayışlara yeni görüşler kazandırmayı ya da onları kökten yıkmayı amaçlar.

1. SÜRREALİZM

Freud’un koyduğu esaslara göre; sanatın gerçek kaynağının bilinçaltında olduğunu savunan bir akımdır.

Kurucusu Andre Breton’dur. Sürrealistler Freud’un psikanaliz yönteminden yola çıkmışlardır.

Advertisement

Özellikleri:

1. Sanat insanın iç benliğini ortaya çıkarmalıdır.

2. Sürrealistler gerçeküstünü yakalamak için ipnotizma seansları düzenlediler.

3. Dünyaya ve topluma mizah açısından baklar.

4. Anlatımda özentiden kaçınırlar.

Önemli Temsilcileri:

Advertisement

Andre Breton
Aragon
Eluard
Peret

Türk edebiyatında sürrealizm kimi özellikleri “İkinci Yeniciler” (soyutçular) de görülür.

2. FÜTÜRİZM

Gelecekçilik anlamına gelir. Bu çığır yalnız ve daima değişeni anlatmak amacını taşır. Geçmişi, alışkanlıkları bir yna bırakarak geleceğin dinamik hayatını özgürlük dolu yeni bir cümle yapısı ile anlatır.

Bu anlayışla yazılan şiirlerde, duygunun yerini, makina, çark sesleri, fabrika gürültüleri almıştır. Ahlak’ta sonsuz özgürlüğü de savunan bu akımın kurucusu İtalyan şair Filippo Marinetti’dir. 1917’den sonra Rusya’da etkili olmuştur.

Bu akımın bizdeki temsilcisi Nazım Hikmet’tir.

3. DADAİZM

Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Fransa’da bu akım, dil ve estetik kurallarını tanımayan başı boş bir yol izlemiştir. “Sözcükleri anlam esaretinden kurtarıp ona şiir konusu olarak değer vermek gerekir” tezini savunan Dadaistler sanatı bile ortadan kaldırmak davranışım gösterirler. Bu akımın kurucusu Tristan Tzara’dır. Diğer şairler: Breton ve Aragon’dur.

4. KÜBİZM

Yirminci yüzyıl başlarında İspanyol ressamı Picasso tarafından resimde uygulanan kübizm daha sonra edebiyata geçmiştir.

Edebiyatta Kübizm çığırının gayesi anlatımı daha canlılaştırmak için duygularla olayları birbirine karıştırmak; ayrı ayrı yerlerde geçen olayların birlikte, aynı anda olduğunu kabul etmektir görüşünü savunurlar.

Advertisement

5. EGZİSTANSİYALİZM

Bir felsefe akımıdır. İnsan kendini bulmalı, özünü elde etmelidir. Bu akım bir çeşit iyimserliktir. Kurucusu Fransız düşünür ve romancısı Jean Paul Sartre’dir.


Leave A Reply