Canoğulları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Buhara Hanlığını idare eden sülalelerden birisi olan Canoğulları hakkında bilgi.

Canoğulları, Buhara Hanlığı’n da, 1599-1753 arasında yönetimi elinde bulunduran sülale. Kurucuları Astrahanlılar soyundan gelen Canıbek Sultan’ın oğullan Din Muhammet Han ve Baki Muhammet Han’dır. Canıbek Sultan’ın babası, Astrahan’da hükümdar olan kardeşleriyle geçinemeyerek Buhara’da Şeybanilerin hizmetine girdi. Son Şeybani hükümdarı olan Abdülmümin Han öldüğünde (1598) kendi soyundan yerine geçecek kimse bulunmadığından Baki Muhammet, han ilan edildi.

Canoğulları yönetime geldikleri ilk dönemde Şeybanilerin egemenliği altında bulunan bölgelerin tümünde tam bir denetim kuramadılar. Bu denetim, Canoğulları sülalesinin dördüncü hükümdarı olan Nadir Muhammet döneminde çetin mücadeleler sonucunda kurulabildi. Ebulfeyz Han (1711-1745) döneminde, İran Hükümdarı Nadir Şah’ın Buhara Hanlığı’nın bir bölümünü ele geçirmesini fırsat bilen kimi beyler ayaklandılar. Bunlardan Mangıtlılar reisi Rahim Bey, Ebulfeyz Han’ın oğulları adına yönetimi eline aldı. Daha sonra da kendisi emir oldu (1753).


Leave A Reply