Carl Humann Kimdir?

0
Advertisement

Carl Humann kimdir ve ne yapmıştır? Carl Humann hayatı, biyografisi, Zeus sunağını Almanya’ya götürmesi hakkında bilgi.

Carl Humann

Carl Humann; (d. 4 Ocak 1839, Steel, Prusya – ö. 12 Nisan 1896, İzmir, Osmanlı Devleti), Alman mühendis ve arkeologdurr. Pergamon’da (Bergama) yaptığı kazılarla Helenistik dönem heykel sanatının önemli örneklerini gün ışığına çıkarmış, kent planlamasına ilişkin bilgiler elde etmiştir. Osmanlı hükümeti için demiryolu yapımını yönettiği sırada Anadolu’da birçok yeri dolaştı ve Pergamon kalıntılarının önemini fark eden ilk kişi oldu. Burada Berlin Müzesi’nin desteğiyle yaptığı kazılarda (1878-86) pek çok önemli kamu yapısının kalıntılarıyla ünlü Zeus Sunağı’nın kabartmalarını ortaya çıkardı. Daha sonra parçalar halinde Almanya’ya götürdüğü sunağı Berlin Müzesi’ndeki bir salonda yeniden kurdu.

1888’de Kuzey Suriye’deki bir arkeolojik araştırmaya katıldıktan sonra 1891-94 arasında Batı Anadolu’da Büyük Menderes Irmağı üzerindeki başka bir Helenistik yerleşme olan Magnesia’da kazı yaptı. Son yıllarında Priene kazılarıyla uğraştı. Başka araştırmacılarla birlikte yazdığı Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon (1880-88, 3 cilt; Bergama Kazılan Sonuçları) ve Reisen in Kleinasien und Nord-Syrien (1890, 2 cilt, Otto Puchstein ile birlikte; Küçük Asya ve Kuzey Suriye’de Geziler) adlı kitapları vardır.


Leave A Reply