Casimir Pierre Périer Kimdir? Fransa’nın İstikrarını Sağlayan Liderin Hayatı ve Kariyeri

0
Advertisement

Casimir Pierre Périer kimdir? Bu yazıda, Fransız siyasi tarihinde önemli bir figür olan Casimir Pierre Périer’in hayatını ve politik kariyerini ele alacağız.

Casimir Pierre Périer

Casimir Pierre Périer

Casimir Pierre Périer, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Fransız siyasetçi ve iş adamıdır. 1777 yılında Clermont-Ferrand’da doğmuş ve 1832 yılında Paris’te ölmüştür. Babası, Jean Antoine Périer, bir iş adamıydı ve aynı zamanda Fransız Devrimi sırasında ulusal mecliste delege olarak görev yapmıştı.

Casimir Pierre Périer, Paris’teki École Polytechnique’de okudu ve daha sonra babasının şirketinde çalışmaya başladı. 1801 yılında babasının ölümünden sonra, ailesinin işlerini devraldı ve Bank of France’da da görev aldı.

1814 yılında Fransa Kralı XVIII. Louis tarafından Devlet Konseyi’ne atandı ve daha sonra Bourbon Restorasyonu döneminde, 1828-1829 yılları arasında başbakan olarak görev yaptı. Başbakanlık dönemi boyunca, ülkenin mali durumunu düzeltmek için çeşitli ekonomik reformlar gerçekleştirdi.

Casimir Pierre Périer, Fransız İhtilali’nin ardından ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığa karşı çıkmasıyla da tanınır. 1830 yılında, Temmuz Devrimi’nin ardından, Bourbon Hanedanı tahttan indirildi ve yerine Louis-Philippe hükümdar oldu. Ancak, Périer, Louis-Philippe’in iktidarı sırasında da etkili bir siyasetçi olarak kalmaya devam etti.

Casimir Pierre Périer, ölümünden sonra, Fransa Ulusal Meclisi tarafından bir anma günü belirlendi ve kendi adıyla anılan bir cadde ve bir meydanın açılmasına karar verildi.

Advertisement

Hayatı

Casimir Pierre Périer, 1777 yılında Clermont-Ferrand’da doğdu. Babası, bir iş adamı ve siyasetçi olan Jean Antoine Périer’di. Casimir Pierre Périer, Paris’teki École Polytechnique’de okudu ve daha sonra babasının şirketinde çalışmaya başladı. 1801 yılında babasının ölümünden sonra, ailesinin işlerini devraldı ve Bank of France’da da görev aldı.

Périer, 1814 yılında Fransa Kralı XVIII. Louis tarafından Devlet Konseyi’ne atandı. 1822 yılında, Chamber of Deputies’in bir üyesi olarak seçildi ve 1828 yılında başkanlık görevine getirildi. Aynı yıl, Fransa Başbakanı Jean-Baptiste de Villèle’nin istifasının ardından, kendisi de başbakan oldu.

Başbakanlığı döneminde, ülkenin mali durumunu düzeltmek için çeşitli ekonomik reformlar gerçekleştirdi. Ancak, reformlar halk arasında popüler değildi ve bazı çevreler tarafından eleştirildi. Başbakanlığı sırasında, Fransa’nın Avrupa’daki diğer güçlerle olan ilişkilerinde de önemli rol oynadı.

1830 yılında, Temmuz Devrimi’nin ardından, Bourbon Hanedanı tahttan indirildi ve yerine Louis-Philippe hükümdar oldu. Périer, Louis-Philippe’in iktidarı sırasında da etkili bir siyasetçi olarak kalmaya devam etti. Ancak, 1832 yılında, bir hastalık nedeniyle öldü.

Casimir Pierre Périer, Fransız İhtilali sonrası dönemin istikrarsızlığına karşı çıkmasıyla da tanınır. Kendisi, liberal bir siyasetçi olarak görülse de, bazı çevreler tarafından muhafazakar olarak da tanımlanmıştır. Périer, ölümünden sonra, Fransa Ulusal Meclisi tarafından bir anma günü belirlendi ve kendi adıyla anılan bir cadde ve bir meydanın açılmasına karar verildi.

Politik Kariyeri

Casimir Pierre Périer, 1822 yılında Chamber of Deputies’in bir üyesi olarak seçildi ve 1828 yılında başkanlık görevine getirildi. Aynı yıl, Fransa Başbakanı Jean-Baptiste de Villèle’nin istifasının ardından, kendisi de başbakan oldu.

Advertisement

Başbakanlığı döneminde, ülkenin mali durumunu düzeltmek için çeşitli ekonomik reformlar gerçekleştirdi. Özellikle kamu borcunu azaltmak için büyük çaba gösterdi ve vergi reformları yaparak vergi gelirlerini artırdı. Ayrıca, Fransa’nın uluslararası ticaretini teşvik etmek için ticaret tarifelerini düzenlemeye çalıştı.

Périer, ayrıca, siyasi istikrarsızlığa karşı sert bir tutum benimsedi ve ülkedeki muhalefet partilerine karşı mücadele etti. Özellikle, 1829 yılında Fransız Ordusu’nun Cezayir’e müdahalesini yönetti ve Cezayir’in Fransa için bir koloni haline gelmesinde önemli bir rol oynadı.

Périer, 1830 yılında, Temmuz Devrimi’nin ardından Bourbon Hanedanı tahttan indirildi ve yerine Louis-Philippe hükümdar oldu. Périer, Louis-Philippe’in iktidarı sırasında da etkili bir siyasetçi olarak kalmaya devam etti.

Périer’in siyasi kariyeri, ölümüyle son buldu. 1832 yılında, bir hastalık nedeniyle öldü. Ancak, Fransız siyasi tarihindeki etkisi büyük oldu ve özellikle ülkenin ekonomik reformları konusunda önemli bir figür olarak anıldı.


Kaynak – 2

Casimir Pierre Périer (d. 21 Ekim 1777, Grenoble – ö. 16 Mayıs 1832, Paris, Fransa), Fransız banker ve devlet adamı. Kral Louis-Philippe döneminin önde gelen siyasetçilerindendir.

1798-1801 arasında İtalya’daki Fransız ordusunda görev aldı. Fransa’ya döndükten sonra kardeşi Antoine-Scipion’la birlikte bir banka kurdu. 1814’e gelindiğinde Paris’in en önemli bankerlerinden biri olmuştu. 1817’de Temsilciler Meclisi’ne seçildi ve mecliste ılımlı solcuları destekledi.

1830 Temmuz Devrimi’nden sonra Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi. 13 Mart 1831’de başbakan ve içişleri bakanı oldu. Bu görevi sırasında Paris’teki göstericilere karşı Ulusal Muhafızlar’ı harekete geçirdi ve Lyon’da ipek işçilerinin başlattığı ayaklanmayı (Kasım-Aralık 1831) orduyu kullanarak bastırdı. Dış ilişkilerinde etkin bir politika izleyen Perier, Portekiz hükümetinin Fransız tüccarların uğradığı zararları karşılamasını sağlamak için Temmuz 1831’de Lizbon’a bir filo gönderdi. Aynı yıl Hollanda’dan bağımsızlığını ilan eden Belçika’yı desteklemek için bölgeye asker yolladı. Şubat 1832’de Avusturya’nın Papalık Devletleri’ndeki üstünlüğünü kırmak amacıyla Adriyatik’teki Ancona limanının işgalini emretti. İzlediği politikalar nedeniyle hem sol hem de sağ kanadın eleştirilerine hedef olan, otoriter tutumu yüzünden de zaman zaman Louis-Philippe’le arası açılan Perier koleradan öldü.


Leave A Reply