César Franck Kimdir?

0
Advertisement

Cesar Franck kimdir, ne yapmıştır? Cesar Franck hayatı, biyografisi, eserleri ve müzik kariyeri hakkında bilgilerin iki farklı kaynaktan verilmesi.

César Franck

César Franck Kimdir?

César Franck; Fransız bestecisidir (Belçika/Liege 1822 – Paris 1890).

Müzik eğitimine doğduğu kentteki Krallık Konservatuvarı’nda başladı. 1835’te Paris’e giderek, A. Reicha’dan kompozisyon, kontrapunto ve füg dersleri aldı. 1837’de Zimmermann’ın piyano, Benoist’in org, Leborne’un piyano öğrencisi olarak Paris Konservatuvarı’na girdi. 1838’de piyano, 1840′ ta füg ve 1841’de org ödülleri kazandı. 1843’te Paris’e yerleşti ve piyano öğretmenliği yaptı. İlk bestelerinden biri olan Ruth oratoryosunu 1845’te konservatuvarda çaldırdı. Ancak bestecinin erken dönem eserleri fazla ilgi görmedi. 1851’de St. Jean-St. François ve 1858’de St. Clotilde kiliselerinde orgçuluk yaptı. Daha sonra St. Clotilde’in müzik yöneticisi oldu. 1872’de konservatuvarın org öğretmenliğine getirildi.

Bestecilik yaşamındaki önemli aşamayı 50 yaşından sonraki eserleriyle gerçekleştirdi. Klasik biçim duruluğunu geç romantizmin duygu sıcaklığıyla birleştirdiği eserleriyle Fransız izlenimci çalgı müziğinin önde gelen bestecilerinden biri sayıldı. Üslubunun temelinde Bach’ın kontrapunto tekniğiyle Wagner’in Tristan operasındaki kromatik armoni yatar. Eserin özünü oluşturan temanın, eserin tüm bölümlerinde birbirinden bağımsız çeşitli biçimlerde yinelendiği ve son bölümde vurgulandığı bu teknikle çarpıcı ürünler verdi: Piyano ve yaylı çalgılar için Beşli, 1879; piyano için Prelude, choral et fugue 1884; Variatios Symphoiques (Senfonik Çeşitlemeler) 1885; piyano ve keman için Sonat (1886), Re Major Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 1889

Öteki önemli eserleri: Redemptio (Kurtuluş) 1871-1874 ve Les Beatitudes (Mutluluklar) 1879 oratoryoları: Hulda 1894 ve Ghiselle, 1896 operaları; Re Minör Senfoni, 1898, Le Chasseur Maudit (Lanetlenmiş Avcı) 1882 ve Les Djinns (Cinler) 1884, Senfonik Şiirleri, org için Six Pieces (Altı Parça) 1862, Trois Pieces (Üç Parça) 1878, Trois horals (Üç Koral) 1890.

Advertisement

Kaynak – 2

César FRANCK; 10 Aralık 1822, Liège — 9 Kasım 1890, Paris

Fransız bestecisidir. Belçika’da doğmuş, Paris Konservatuarında eğitim görmüştür. 1858’de Paris’te Saint Clotilde orgculuğuna atanmış, 1872’de Paris Konservatuarı’nda org öğretmeni olmuştur. Çekimser bir ömür sürmüş, tanınmışlığa ancak ölümüne yakın erişebilmiştir. Etli yaşına varana kadar önemsiz yapıtlar bestelemiş, sonraki verimiyle bir büyük yaratıcı olarak od bırakmıştır. Franck’ın biçim bakımından müziğe getirdiği yenilik, ilk bölümündeki bir düşünce çekirdeğinden büyümüş temaların son bölümünde bütünlükleriyle sunulması yöntemine dayanan forme cyclique – dönemsel biçimdir. Müziği Beethoven ve Wagner etkisindedir. Öğretici olarak, her bir öğrencisinin kişisel özelliklerini gözetmesiyle tanınmıştır. D’lndy, Duparc, Chausson, Ropartz, Lekeu v.b. gibi birçok ünlü besteciyi yetiştirmiştir.

Başlıca yapıtları: «Re Minör» senfoni, piyano ve orkestra için «Variations Symphoniques», piyano için «Prélude, Chorale et Fugue», oda müziği eserleri ve org parçaları, «Le Chasseur Maudit – Lânetlenmiş Avcı», «Psyché», «Les Djinns» adlı senfonik şiirler.


Leave A Reply