Çevre İle İlgili Cümleler, “Çevre” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Çevre ile ilgili cümleler. Çevre kelimesi içeren “Çevre” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

Çevre Ne Demek?

Çevre, doğal veya yapay oluşmuş olan ortamı ifade eder. Bu ortam, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanıyan fiziksel, biyolojik ve sosyal koşulları içerir. Çevre konusu, genellikle doğal kaynakların korunması, atmosferik kirlilik, çevresel zararlar ve çevre sağlığı gibi konuları içermektedir.

Çevre İle İlgili Cümleler

 1. Çevremizdekileri rahatsız etmemek için daha alçak sesle konuşmalısın.
 2. Dairenin çevresi nasıl hesaplanır?
 3. Kuzunun çevresini aç kurtlar sarmış.
 4. Çevre kirliliği tüm dünyanın sorunudur.
 5. Çevreni temiz tutmalı, çöpleri yerlere atmamalısın.
 6. Arkadaş çevresi gençleri çok fazla etkiliyor.
 7. İş bulmanda yardımcı olabilir nede olsa çok geniş bir çevresi var.
 8. Bu kremi göz çevresine sürmemelisin.
 9. Dünya güneşin çevresini 365 gün 6 saatte dolaşır.
 10. Halının üzerine basma, çevresinden dolaş.
 11. Çevre edinmek için herkesle konuşmaya çalışıyordu.
 12. Çevredeki otlaklarda koyun ve sığır yetiştirilir.
 13. Kentin çevresinde kaju ve karnauba mumu üretilir.
 14. Bu çevrede bir çok ayakkabı imalatçısı yer almaktadır.
 15. Çevre kirliliği, doğal kaynakların tükenmesine neden olur ve insan sağlığı için tehlike oluşturur.
 16. Merkezden çevreye doğru uzanan ya da halkalar biçiminde yayılan yollar, kentlerin, kırsal alanlara doğru genişlemesine olanak sağlamaktadır.
 17.  Irmakların ya da artezyen alanlarının çevresinde yapılan sulama, hayvancılık için çok yararlıdır.
 18. Ama sulamanın daha çok pamuk ve meyve üretimi için yapılması, çevredeki sulan büyük ölçüde tüketmektedir.
 19. Kentin çevresinde fidanlıklar ve sebze bahçeleri uzanır.
 20. Mermi tunçtan halkalarla çevrelenmişti; halkalar atış sırasında genleşerek merminin namlu yivlerine sıkıca oturmasını sağlıyordu.
 21. Manş Denizi kıyısındaki Gris-Nez ve Blanc-Nez burunları çevresinde tebeşir oluşumlu yüksek kayalıklar vardır.
 22. Huni biçimindeki kulübelerden ve büyük bir toplantı evinden oluşan köylerin çevresini zaman zaman çitle çevirirlerdi.
 23. Baskı sırasında su bazlı boyalar kullanıldığı için size ve çevreye zarar vermez.
 24. Çevresinde kömür madeni ocakları vardır.
 25. Çevre duyarlı bir çok ürün geliştiren bu fabrika büyük karlar elde etti.
 26. Çevremizde bulunan yaşlı insanlara yardım etmek herkesin görevi olmalıdır.
 27. ABD’nin ana ekonomik ekseni, New York‘tan Chicago’ya uzanan demiryolu kuşağı çevresindedir.
 28. Kraal adı verilen bu yerleşmelerde kocanın ve eşleri ile çocuklarının barındığı kulübeler ortadaki ağılın çevresinde bir çember oluşturur.
 29. Baltlar, Baltık Denizinin doğu kıyılarında, bugünkü Letonya ve Litvanya cumhuriyetlerinin toprakları ve çevresinde yerleşmiş bir grup halka 19. yüzyıldan başlayarak verilen ad.
 30. Aracın gönderdiği bilgiler ışığında Satürn’ün çevresinde iki ek halkanın ve magnetosferinde de ışınım kuşaklarının bulunduğu belirlendi.


Leave A Reply