Orgueil Göktaşı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Orgueil Göktaşı nedir, ne zaman ve nereye düşmüştür? Orgueil Göktaşı’nın özelliği nedir, içeriğinde neler bulunur, hakkında bilgi.

Orgueil Göktaşı

Orgueil Göktaşı; göktaşlarında rastlanan organik malzemelerin yerötesinde canlı yaşamın bulunduğuna ilişkin kanıt oluşturup oluşturamayacağı yolundaki tartışmalara hız kazandıran gökcismidir. 14 Mayıs 1864’te Fransa’da Toulouse yakınlarındaki Orgueil köyü civarına bir göktaşı düşmüş ve yerden 20 kadar karbonlu kondrit (kumlu göktaşı) parçası toplanmıştı.

Göktaşının Yapısı

Taşlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda göktaşının hidrojen, karbon ve oksijen içerdiği belirlenmiş ve malzemenin yapısının, Yer’de canlı maddelerden türeyen turba ve linyiti andırdığı saptanmıştı. Ne var ki, bugüne değin ne Orgueil göktaşında, ne de daha sonra bulunan göktaşlarında rastlanan organik maddelerin kaynağı belirlenebilmiştir.

1962’de, o güne değin bir müzede kapalı bir bölmede korunan Orgueil göktaşı parçalan üzerinde başlatılan yeni bir araştırma, ilginç bir şakanın açığa çıkartılmasıyla sonuçlandı. Bu kez örneğin içine gömülü halde tohuma, Avrupa’da yetişen bir kamış türü olan Juncus conglomeratus parçalarına ve çakıl ve kömür kırıntılarına rastlanmıştı. Örneğin içine bu maddeleri kimin, nasıl yerleştirdiği hiç anlaşılamadı, ama bu aldatmacanın 1864’te Fransa’da yaygınlaşan tartışmalarla ilişkili olduğu kesinlik kazandı.

Advertisement

Leave A Reply