Çevrenin Korunması Konu Anlatımı, Yaban Hayatının Tahribi ve Tehditler

0
Advertisement

Çevrenin korunması konu anlatımı. Yaban hayatının tahribatı, erozyon ve önlenmesi ve doğal kaynakların dengeli kullanılması konu anlatımları.

Çevrenin Korunması Konu Anlatımı

Çevrenin korunması için gerekli olan önlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

Yaban Hayatının Tahribi ve Doğal Yaşama Alanları Üzerindeki Tehditler

Günümüzde çok sayıda canlının nesli daha önce hiç olmadığı kadar hızlı tükenmektedir. Doğal habitatlarında yaşayan değişik canlılar ülkemizin yaban hayatı varlığını oluşturur. Ülkemizde doğal zenginlikler çok olmasına rağmen, yaban hayatı çeşitli nedenlerle tehdit altındadır.

çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

Ülkemizde yaban hayatının korunması için bazı alanlar koruma altına alınmıştır. Ormanlar yaban hayvanlarının doğal yaşama alanlarıdır. Yaban hayatının zarar görmesinin bazı nedenleri şunlardır;

 • *** Doğal alanlara kurulan büyük barajlar ve tarım alanlarının genişletilmesi,
 • *** Özellikle kıyı bölgelerindeki plansız yapılaşma,
 • *** Önemli doğa alanları üzerideki plansız kara yolu çalışmaları,
 • *** Kaçak avlanma, tarımsal zehirler, yabani hayvan kaçakçılığı,
 • *** Ormanların kesilerek yok edilmesi ve orman yangınları
çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

Erozyon ve Önlenmesi

Toprağın bileşenlerinin zenginliği, bitkilerin yetişmesi için çok önemlidir. Yeryüzünün ancak üst kısmında çok ince bir tabaka olarak bulunan bu katman; çürükçüllerin, bitki ve hayvan artıklarının ayrıştırılmasıyla daha da zenginleşir.

Ancak gerekli önlemler alınmadığı durumlarda, akarsular ve sel bu verimli tabakayı alıp götürmektedir (erozyon). Bu durumda önce bitkiler, daha sonra hayvanlar ortadan kalkar.

Advertisement

Erozyonu önlemek için bazı önlemlerin alınması gerekir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

 • *** Ormanların tahribi önlenmelidir.
 • *** Mevcut bitki örtüsü korunmalı ve geliştirilmelidir.
 • *** Yanlış ekim, sulama ve toprak işleme uygulamalarından vazgeçilmelidir.
 • *** Zarar gören bitki örtüsünün yerine yenisi dikilmelidir.
 • *** Ağaçlandırma kampanyaları düzenlenmelidir.
 • *** Verimli toprak yüzeyinin ev yapımında kullanılması önlenmelidir.

Doğal Kaynakların Dengeli Kullanılması

Hayatımızı devam ettirmek için birçok doğal kaynağı kullanmamız gerekir. Bu kaynakları kullandıktan sonra, bunlardan kaynaklanan atık maddelerin geri dönüşümünün yapılması gerekir.

Atık maddelerin geri kazanım yollarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • *** Fabrika artıkları yeniden ham madde olarak kullanılabilir hale getirilmelidir. Bu sayede, hem ham madde tasarrufu sağlanırken hem de, artık maddelerin birikmesi önlenmiş olacaktır.
 • *** Isınmada kullanılan yakıtların yüksek kalorili ve içerdikleri zehirli artıkların az olmasına dikkat edilerek hava kirliliği aza indirilebilir.
 • *** Fabrika ve ev bacalarına, araba eksozlarına filtre takılarak havadaki zehirli madde miktarı düşürülebilir.
 • *** Ağaç dikilmesi teşvik edilerek atmosferdeki gazların dengesi sağlanmış ve hava kirliliği azaltılmış olur.

Enerji kaynaklarının yerinde kullanılması, gereksiz artık oluşumunu engelleyeceğinden çevre kirlenmesi de önlenmiş olur.

Kullanılabilir artık maddelerin toplanarak yeniden şekillendirilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır. Kullanılan maddelerin doğaya terk edildiğinde tekrar geri dönüşümlü olmasına dikkat edilmelidir.

orman yangini

Kaynak: pixabay.com

Orman Yangınları

Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen ağaçların yok olmasına, doğal dengenin bozulmasına neden olur.

Advertisement

Ayrıca ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşama ortamlarının ortadan kalkmasına, topraktaki organik maddelerin kaybolmasına neden olmaktadır.

Ülkemizdeki orman yangınlarının sebepleri arasındaki en büyük etken insandır. Oluşan yangınların %98 i insanlar tarafından çıkarılmaktadır. İnsan kaynaklı yangınların büyük bir kısmı dikkatsizlikten çıkarken, bir kısmı da kasıtlı olarak çıkarılmaktadır.


Leave A Reply