Charles Talleyrand Kimdir?

0
Advertisement

Meşhur Fransız devlet adamı Charles Talleyrand hayatı, dönemi ve yaptıkları ile ilgili bilgiler. Charles Talleyrand kimdir?

Charles TalleyrandCharles Talleyrand (1754 – 1838), ünlü bir Fransız devlet adamıdır. Kurnazlığı, ince zekası ile tanınmıştır. Asilzade bir ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. 1 yaşında topal kaldığı için, küçüklüğünden beri çevresine karşı kendini başka kabiliyetlerle göstermek ihtiyacını duymuştu. Papaz olarak yetişti. Bu meslekte çabuk ilerledi, 25 yaşında piskopos oldu.

Fransız İhtilali başlayınca Talleyrand, başına ihtilalci kalpağını geçirdi devrimcilerin arasına katıldı. Bu yüzden Papalığın hışmına uğrayarak kilise hizmetinden kovuldu. Fransa’nın Londra elçisi olduysa da kral taraftarı göründüğünden az sonra bu işten de uzaklaştırıldı. Amerika’ya gitti, orada büyücek bir servet edindi. Fransa’da Terreur devri yumuşayınca Paris’e döndü, Napoleon devrinde, Madam De Stael’in yardımı ile dış işleri bakanı oldu.

Talleyrand, ilk günlerde Napoleon’la iyi geçinmişti. Sonraları araları açıldı, dış işleri bakanlığından atıldı. Bundan duyduğu hınçla Napoleon’un düşmesine çalıştı. Kurulan yeni hükümetin başına geçerek XVIII. Louis’yi Kral ilan ettirdi.

Charles Talleyrand, Fransa için büyük işler başarmış, bu arada Viyana Kongresi’nde Avrupa barışını kundaklamakla suçlandırılan Fransa’nın mahkum edilmemesini sağlamıştır. XVIII.-XIX yüzyıllar Avrupa’sının en ileri gelen siyaset adamlarından biri olan Talleyrand’ın «Hâtıralar», «Mektupları» önemlidir. «Tanrı insana dili düşündüklerini söylememek için vermiştir» sözü onundur.

Advertisement

Leave A Reply