Çocuklarda Kusma Sebepleri ve Tedavisi

0

Çocukların ve bebeklerin kusmasının sebepleri nelerdir? Kusma nasıl önlenir, nasıl tedavi edilir, hakkında bilgi.

cocuklarda-kusmaKusma; Bilindiği üzere mide muhtevasının ağızdan dışarıya boşalmasıdır. Bunun da sebepleri çok çeşitlidir. Bebeklerdeki kusmalar da, yetişkinlerde olduğu gibi boşaltıdan evvel, bir mide bulantısı mevcut değildir. Bu hal, biraz büyüyen çocuklarda göze çarpar. Kusmadan evvel baş dönmesi, midelerinde ağırlık, kulak çınlaması, gözlerin kararması ve nabız düşmesi gibi haller olur sonra midelerini boşaltabilirler. Kusmalar sürekli olduğu takdirde, gerek süt çocuklarında ve gerekse oyun çağındakilerde, büyük beslenme bozuklukları yapabilir. Bu bakımdan önemlidir.

Advertisement

Kusmaların sebepleri çeşitlidir. Bunların başında, meme emerken yutulan havanın, mide kapasitesinden fazla olması gelir ki, bu türlü çıkarmalarda bulantı olmaz. Bu bir refleks hareketidir ve midede bulunan her şey dışarı atılır. Bir de sinirli mizaçta olan çocuklarda kusmalar vardır ki, bu adeta bir geviş getirme manzarası arzeder. Bebek midesine giden sütleri kusarak, ağzına doldurur. Bunu 15-20 dakika müddetle ağzında tutarak bir nevi geviş getirir. Bu tip çocuklarda kusmalardan evvel dilin ileri doğru uzandığı, vücudun sertleştiği göze çarpar. Tedavisi oldukça kolaydır. Fazla kusan bebeklerde, bir an evvel hububatlı veya sebzeli mamalara geçmek gerekir . Ağır vak’alarda her öğünden sonra iki saat müddetle çene, altından bağlanmak suretiyle ağız kapatılmalı ve yiyeceklerin dışarı çıkması önlenmelidir.

Bebekte kusmalar bazen doğumdan hemen sonra, bazen de iki veya üçüncü haftalarda görülür. Zamanla midenin genişlemesi sonucu olarak kusma, eforsuz olarak ağzın iki yanından çıkar. Bunlarda safraya katiyen rastlanmaz. Bazı hallerde kan görülebilir, fakat ağrı yoktur. Ve kusma esnasında iştah kaybolmaz. Midesi boşalan bebek hemen mama ister. Devamlı kusmalarda su kaybı ve dolayısıyla kilo kaybı olur, yüz solar kaşlar çatılır, yanak kemikleri barizleşir, göbeğin üst tarafında şişkinlik, alt tarafında ise bir zayıflık olur. Bazı bebeklerde tümör olduğu için kusmalar olur ki bunu dikkatli bir doktor muayenesinden sonra meydana çıkartmak mümkündür. Tümörden mütevellit kusmalarda tedavi, ancak ameliyatla mümkündür.

Ayrıca fazla yağlı gıdalar, çiğ sütler, midenin boşalmasını geciktirir. Tahrişlere yol açar. Keza ham meyveler de kusmalara sebebiyet verir. Bazen psikolojik mide boşalmalarına da rastlamak kabildir. Çevredeki ahenksizlik çocukla anne baba arasındaki bağıntıların şefkatsiz ve haşin olması, daha ilerdeki çağlarda mesela okula geç kalma korkusu, heyecan, yorgunluk, tiksinti bu tip kusmaları tevlit eder. Bazı duyu bozuklukları, arabada veya sallanan bir vapurda fazla kalma, fazla öksürme, bazı burun damlaları da kusma yapabilir.

Kusmalar genel olarak küçük çocukluk devresinde başlar. Her çağda vücudun dengesini bozduğu için, yapılan teşhise göre tedavisi şarttır. Süt çocuklarında fazla hava yutmadan meydana gelen kusmalarda, gazları izale edici tesirleri bakımından doktor tavsiyesi ile gaz giderici etkisi olan çaylar kullanılabilir.

Advertisement

Bu maddede yazılanlar yalnızca bilgi verme amaçlıdır.
Yazılanlar, doktor uyarısı ya da önerisi değildir.


Leave A Reply