Hallacı Mansur Kimdir?

0
Advertisement

Hallacı Mansur Kimdir? Hallacı Mansur hayatı, biyografisi,neden öldürüldüğü ile ilgili bilgi.

hallacı mansurHallacı Mansur; Hüseyin bin Mansur Beyzevi, mutasavvıf, şair (Fars/Tur 857-Bağdat 922).

Arap mı, İranlı mı olduğu bilinmediği gibi, onun için söylenip yazılanlar bir iki küçük yazılı kaynağın yinelenmesinden oluşur. Birleşilen bir iki nokta Tustari’nin (818-896) açık etkisiyle tasavvuf felsefesine yöneldiği, bu alandaki yorum, aşırılıklarından ölümle cezalandırıldığıdır. İnsanın ruh cevheri açısından Tanrı ile özdeşleşebilen değerini “ene’l Hak” (Ben Tanrıyım) savıyla eş değerde saydığı için Abbasi Halifesi Muktedir’in buyruğuyla öldürüldü. Mezhep çatışmaları ve ilk tarikatların ayrılışıyla dolu geçiş döneminde Hallac’ın yazgısı önem taşır. Acıları, nefsi öldürme aşamalarının örneği sayılarak, yaşam çizgisi insan-ı kâmile ulaşan yol ve yön bilinir. Varlığın birliğini (vahdet-i vücut) doğru sayan görüşler Hallac’ın sözlerini bu anlamda yorumlayarak onu bir kurban say arlar.. İzleyicileri bu görüşten yola çıkarak Hallaciye adıyla anılan bir tarikat kurdular. Hepsi yüzyıllar sonra derlenen eserlerin arasında şiirler (Divan), söylentiler (Rivayat), Özdeyiş ve Simgeler (Tavasin), Akbârul-Hallac (H’ın Haberleri) gibi parçaları kalmış söz ve düşünce ürünleri vardır.


Leave A Reply