Çorum İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Çorum İl Kodu nedir? Çorum İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Çorum il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

ÇORUM TRAFİK (PLAKA) KODU —— 19 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

ÇORUM TELEFON KODU ———- 364

ÇORUM POSTA KODU ———— 19000

Çorum İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Çorum İlçeleri Posta Kodları;

*Alaca posta kodu : 19600

 • Alaca Alaca: 19600
 • Alaca Köyler: 19600

Alaca; Çorum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 99 köyü vardır. İlin güneyinde; batıdan Sungurlu, kuzeyden Merkez ve Ortaköy, güneyden Yozgat’ın Sorgun ve Merkez, doğrudan Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle çevrilidir.

Bozok Yaylası’nın uzantısı üzerinde yer alan ilçe topraklarında ortalama yükselti 1.400-1.500 m’dir. Aynı adı taşıyan ova alüvyonlu topraklarla kaplı olup tarıma son derece elverişlidir. İlçenin başlıca ırmağı Alaçay’dır (Alaca Suyu). İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 10.5°C, yağış tutarı 355 mm’dir. Bozkır bitkileri, meşe toplulukları, ırmak boylarında kavak, söğüt ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mercimek, nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, armut, ceviz), küçükbaş hayvancılık (koyun, tiftikkeçisi), tarımsal ürünler ticaretine dayanır. Alaçay kıyısında, deniz düzeyinden 530 m yükseltide, Çorum-Yozgat Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 57 km uzaklıktadır. 1919’da ilçe yapıldı.

*Bayat posta kodu : 19800

 • Bayat Bayat: 19800
 • Bayat Köyler: 19800

Bayat; Çorum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 35 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Kastamonu’nun Tosya, doğu ve güneyden ilin İskilip ve Sungurlu, batıdan Çankırı’nın Merkez ve Yapraklı ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağ ve yaylalarla kaplıdır. Yükselti kuzeye doğru artarken güneyde Kızılırmak Vadisi’ne doğru alçalır. Ortalama yükselti 1.000-1.500 m arasındadır. Kızılırmak, batı-doğu doğrultusunda ilçe topraklarını aşarken çeşitli derelerle beslenir. Bayat Suyu da ilçe merkezi yakınından geçer ve Kızılırmak’a katılır. Karasal iklim egemendir. Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, ortalama yağış tutarı 680-700 mm’dir. Kuzeyde meşe ve karaçam ağaçlarından oluşan ormanlarla Kızılırmak Vadisi’ nde bozkır bitkileri, kavak ve söğüt ağaçları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, kenevir, ayçiçeği, keten tohumu, kenevir tohumu; meyvelerden üzüm, elma ve armut yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerdir. Koyun ve keçi beslenir. Tarım ürünleri ve hayvansal ürünler ticareti yapılır. Tiftik ve yapağı işlenir.

Bayat Çayı Vadisi’nde deniz düzeyinden 700 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 53 km uzaklıktadır. Ankara-Samsun Karayolu’na 10 km’lik bir yolla bağlanır.

Advertisement

*Boğazkale posta kodu : 19310

 • Boğazkale Boğazkale: 19310
 • Boğazkale Köyler: 19310

Boğazkale; Çorum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzey, doğu ve batıdan Alaca, Sungurlu, güneyden Yozgat’ın Merkez ilçeleriyle çevrilidir, ilçe toprakları dalgalı yayla düzlükleriyle kaplıdır. Batıda Zincirlidağ, doğuda Elmalı Dağı yükselir. Önemli bir ırmağı yoktur. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11-12°C, yağış tutarı 490 mm’dir. Bozkır bitkileri ve meşe toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, şekerpancarı, kenevir, ayçiçeği, keten ve kenevir; meyvelerden üzüm, elma ve armut yetiştirilir. Koyun ve keçi beslenir. Köylerde el dokumacılığı gelişmiştir. İlçe merkezi yakınında bulunan Hititlerin başkenti Hatuşaş ve Yazılıkaya, özellikle yaz aylarında çok sayıda turist çeker.

Düz bir alanda, deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 88 km uzaklıktadır.

Daha önce Sungurlu İlçesi’ne bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe yapıldı.

*Çorum Karakeçili posta kodu : 19030

 • Merkez Gülabibey: 19100
 • Merkez Karakeçili: 19030
 • Merkez Köyler: 19000
 • Merkez Ulukavak: 19040
 • Merkez Yeniyol: 19200

*Dodurga posta kodu : 19060

 • Dodurga Dodurga: 19060
 • Dodurga Köyler: 19060

*İskilip posta kodu : 19400

 • İskilip İskilip: 19400
 • İskilip Köyler: 19400

İskilip; Çorum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 62 köyü vardır. İlin ortabatısında; kuzeyden Dodurga ve Osmancık, doğudan Laçin ve Oğuzlar, güneyden Uğurludağ, batıdan Bayat ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, yer yer tepelerle bölünmüş yüksek düzlüklerle kaplıdır. Köroğlu Dağları’nın doğu etekleri, yer şekillerinin oluşumunda belirleyici rol oynar. Yaylayı bölen başlıca tepelerin yüksekliği 1.500-1.800 m arasında değişir, en yüksek noktada 1.065 m’ye çıkar. İlçe toprakları, yer yer Kızılırmak ve kolları tarafından yarılır. Irmak vadisi 900-1.000 m’den 450 m’ye kadar alçalır. Dedesli, Irmak, Taybı düzlükleri başlıca ovalardır. Kızılırmak, ilçe topraklarında büklümler çizerken ardından kum adacıkları bırakarak ilerler. Başta Bayat ve Meydan olmak üzere irili ufaklı bazı çayları alarak güneybatıda ilçe sınırlarından ayrılır. Kuzeybatıdaki tepelerden doğan Evlek ve Hami çayları birleşerek Kocaçay’ı oluşturur, doğu doğrultusunda akarak Kızılırmak’a katılır. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği ilçe, Karadeniz etkisine açıktır. Yıllık ortalama sıcaklık 10°C, yağış tutarı 500-600 mm’ dir. Güneye doğru İç Anadolu iklimi belirginleşir. Kuzeyde dağlık yörelerde sarıçam, karaçam, göknar, meşe ormanları toplu ya da karışık durumdadır. Güneye doğru bozkır bitkileri yaygınlaşır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, pirinç, mercimek, şekerpancarı, nohut, fasulye, elma, üzüm, armut), hayvancılık (koyun, kılkeçisi, sığır) ve geleneksel el sanatlarına (kilim, seccade, çorap, kuşak dokuma) dayanır.

Meydan Çayı vadisinde, deniz düzeyinden 720 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 55 km uzaklıktadır.

Advertisement

*Kargı posta kodu : 19900

 • Kargı Kargı: 19900
 • Kargı Köyler: 19910

*Laçin posta kodu : 19020

 • Laçin Köyler: 19020
 • Laçin Laçin: 19020

*Mecitözü posta kodu : 19700

 • Mecitözü Köyler: 19700
 • Mecitözü Mecitözü: 19700

Mecitözü; Çorum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 55 köyü vardır. İlin doğusunda kuzeyden Amasya İli’nin Gümüşhacıköy ve Merzifon, doğudan Göynücek güneyden Tokat’ın Zile, güneybatıdan ilin Ortaköy, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

Genelde ovalarla kaplı ilçe topraklarında yükselti doğuya doğru alçalarak 1.000-2.000 m’den 600-700 m’ye düşer. Kırlar Dağı (1.812 m) ilçenin en yüksek noktasıdır. Düvence Ovası 900-1.000 m, Çorum Çayı Vadisi 600 m yükseltidedir. İlçenin başlıca ırmaklarından Ettenik Çayı güneydeki Kırlar Dağı’ndan doğar. Amasya İli’ne geçerek Yeşilırmak’ın kolu Çekerek Irmağı’na karışır. Ettenik Çayı geniş vadiler oluşturarak akar. Salhan Çayı, Düvenci Ovası’ndan doğar Amasya’da Tersakan Çayı’na katılır. Çorum Çayı, Eğerli Dağı ve Kösedağ’dan inen derelerin birleşiminden oluşur. Karasal iklim egemendir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11.0°C, yağış tutarı 450 mm’dir. Orman örtüsü büyük ölçüde bozuk yapıdadır. Kırlar Dağı’nda ardıç, karaçamla karışık meşe topluluklarıyla ilçenin genelinde görülen bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Irmak boylarındaki çayırlarda büyükbaş, dağ ve yaylalarda koyun ve keçi beslenir.

Osmanlı döneminin ilk mimarlık örneklerinden olan Elvan Çelebi Köyü’ndeki cami (1352), Aşıkpaşaoğlu Elvan Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yanında türbe ve hamam vardır. Karlık Dağı eteğinde, deniz düzeyinden 680 m yükseltide, Çorum-Amasya Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezlerinde 32 km uzaklıktadır.

*Oğuzlar(Karaören) Oğuzlar posta kodu : 19070

 • Oğuzlar(Karaören) Köyler: 19070
 • Oğuzlar(Karaören) Oğuzlar: 19070

*Ortaköy posta kodu : 19950

 • Ortaköy Aştavul: 19950
 • Ortaköy Karahacip: 19950
 • Ortaköy Köyler: 19950
 • Ortaköy Ortaköy: 19950

*Osmancık posta kodu : 19500

 • Osmancık Köyler: 19500
 • Osmancık Osmancık: 19500

*Sungurlu posta kodu : 19300

 • Sungurlu Arifegazili: 19300
 • Sungurlu Köyler: 19300
 • Sungurlu Sungurlu: 19300

*Uğurludağ posta kodu : 19410

 • Uğurludağ Köyler: 19410
 • Uğurludağ Uğurludağ: 19410


Leave A Reply