Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? Yasama, yürütme ve yargı organlarının özellikleri, görevleri nelerdir? Cumhuriyet hakkında bilgi.

Cumhuriyetin Temel Organları;

Yürütme Organı: Ya devlet başkanının, ya da hükümet başkanının sorumluluğu ve idaresi altında, meclislere hesap vermekle görevli kabinedir. Vatandaşa karşı, hürriyet ve eşitlik prensiplerine uygun kanunlar dairesinde tarafsız muamele etmek zorunda olan teknik idare yürütme organının amme hizmetlerini görme vasıtasıdır.

Yargı Organı: Başta anayasa mahkemesi ile her derecedeki adli ve idari mahkemeleri teşkil eden bağımsız hâkimler, millet adına yargılama ve hüküm verme hakkını kullanırlar.

Yasama Organı: Anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle vergileri yükseltme, bütçeyi ayarlama ve öteki gelire ilişkin yasa tasarıları sunma yetkisi vardır.

Devlet Başkanlığı: Belli bir süre için seçimle gelinir. Bu makamın yetkileri az, görevi sınırlı ve ekseriya temsilidir.

Advertisement

Cumhuriyete iki ana fikir hakimdir: Hürriyet ve eşitlik prensipleri. Genel olarak insanlara ve özellikle vatandaşlara tanınmış olan tekmil temel haklar ve çeşitli hürriyetler, bu iki ana fikirden doğar.

Nihayet, cumhuriyet rejimi; yasama, yürütme ve yargı hak ve yetkisinin kaynağının halkta olduğu inancına dayanır. Bu inanç kaybolduğu veya bir tarafa itildiği gün, Montesquieu’nün belirttiği gibi; devletin adı ne olursa olsun, cumhuriyet bir cesetten ibaret kalır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply