D Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi D Olan Eşyalar İsimleri Listesi

0

Hangi eşyalar D harfi ile başlar? D harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi D olan eşyalar nelerdir?

D Harfiyle Başlayan Eşyalar

D harfiyle eşyalar

Advertisement

D HARFİ

 • Daktilo: Yazı makinesi
 • Dalgıç tüpü: Dalgıçların su altında uzun süre kalmaları için solunum yapmalarını sağlayan tüp
 • Dama tahtası: Üzerinde dama oynanan tahta
 • Damper: Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen
 • Dantel: Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü
 • Darbuka: Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, vurmalı çalgı
 • Davetiye: Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı
 • Davul: Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı

De İle Başlayan Eşyalar

 • Debimetre: Bir borudan akan gaz veya sıvının hacim ve kütle cinsinden debisini kontrol eden, düzenleyen ve ölçen araç
 • Defter: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları
 • Değirmen: Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet
 • Değirmen taşı: Değirmende, dönerek taneleri ezen yuvarlak taş
 • Değnek: Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak
 • Delgi: Matkap
 • Delgeç: Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
 • Demlik: İçerisinde çay demlenen emzikli kap
 • Deney tüpü: Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
 • Derin dondurucu: Bozulabilecek yiyecekleri niteliklerini bozmadan çok düşük ısılarda dondurarak uzun süre saklamak için kullanılan buzdolabı
 • Dergi: Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Di İle Başlayan Eşyalar

 • Dikiş iğnesi: Dikiş dikmek için özel olarak yapılmış iğne
 • Dikiş makinesi: Dikiş dikme işlerinde kullanılan, kol veya elektrik gücüyle çalıştırılan alet.
 • Dinamometre: Kuvvetölçer
 • Direksiyon: Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek
 • Dirgen: Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı
 • Disk: Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
 • Disket: Bilgisayardaki işlemlerin kaydedildiği manyetik araç
 • Diş fırçası: Dişleri temizlemede kullanılan bir fırça türü
 • Diş macunu: Dişleri temizlemede kullanılan macun
 • Divit: Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü
 • Dizlik: Korumak amacıyla dize geçirilen şey.

Do – Dö – Dr İle Başlayan Eşyalar

 • Dolap: Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya
 • Dolma kalem: İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
 • Dorse: Kara taşıma araçlarındaki kasa
 • Döşek: Yatak
 • Dresuar: Evlerin özellikle giriş adı verilen antre kısımlarında kullanılan, düz ayaklı olan ve çoğunlukla çok işlevli bir sehpaya benzeyen bir mobilya türü

Du – Dü İle Başlayan Eşyalar

 • Duş perdesi: Duşta kullanılan perde
 • Duvak: Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü
 • Duvar saati: Duvara asılı saat
 • Dübel: Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva
 • Düdük: İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç
 • Düdüklü tencere: Buhar basıncından yararlanarak yemeği çabuk ve sağlıklı olarak pişiren bir tür metal tencere
 • Dümbelek: Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir tür çalgı
 • Dümen: Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
 • Dürbün: Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet


Yorum yapılmamış

Leave A Reply