Dadaloğlu Hayatı (Kısa Bilgi)

0
Advertisement

Dadaloğlu kimdir? Dadaloğlu hayatı, eserleri, çalışmaları hakkında kısa bilgi.

dadalogluDadaloğlu Unü bütün Anadolu’ya yayılmış bir halk şairimizdir. Eldeki kaynaklara göre, XIX. yüzyılın ilk yarısında doğmuştur. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ömrünü Güney ve Güneybatı Anadolu’da geçirmiştir.

Dadaloğlu, yazları yüksek yaylalara çıkan, kışları da ovalara, su başlarına inen Afşar boyu Türkleri’ndendir. Şiirlerinde sık sık rastlanan köy, kasaba, şehir ve semtlerle, dağ, yayla ve ova adlarına bakılacak olursa, en çok Orta Anadolu ile Toros eteklerinde dolaştığı anlaşılır.

Türk saz şairlerine has lirik deyişler Dadaloğlu’nda en derin duyguları dile getirmiş, halk edebiyatının yıllardan beri ağızdan ağıza dolaşan en canlı türkülerini vermiştir.

Dadaloğlu’nun, Anadolu halk şairlerinin pek çoğundan ayrı özellikleri vardır. Şiirlerinin büyük bir kısmı destan nev’inin seçkin örnekleri, bir kısmı da, hürriyet ve egemenlik için çırpınan saf ve temiz bir ruhun mert ve erkekçe seslenişleridir. Dadaloğlu, bazı okumuş-yazmış hissini uyandıran halk şairleri gibi şehir ve saray Osmanlıcasının tesiri altında kalmamış, yüzyıldan beri gittikçe durulan, gelmiş-geçmiş halk şairlerinin büyük ve ince bir zevkle işledikleri halk Türkçesini kullanmıştır. Dadaloğlu şiirlerinde, bu arı Türkçe ile, kendi duygularını, düşüncelerini anlatırken, içinde yaşadığı çevrenin olaylarını, bu olaylar üzerinde o çevrelerde yaşayanların duyumlarını da dile getirmiştir. Bu şiirlerde yer yer acı duygular gibi sevinç belirtilerine, ince hiciv ve alaylara da rastlanır. Bu bakımdan Dadaloğlu en başta gelen saz şairlerimizdendir

Dadaloğlu’nun birçok yiğitlik şiirleri kendi zamanında ve kendinden sonra gelen saz şairleri tarafından bestelenmiştir.

Advertisement

Leave A Reply