Dağ Keçisinin Özellikleri, Yaşam Alanları, Davranışları Hakkında Gerçekler

0
Advertisement

Dağ keçisi nasıl bir hayvandır, nerede ve nasıl yaşar? Dağ keçisinin özellikleri, beslenmeleri, yaşam koşulları hakkında bilgi.

dağ keçisi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Dağ Keçisi

Avrupa dağlarında yaşayan bir antilop çeşididir. Kayadan kayaya büyük bir ustalıkla sıçrayıp atlayan çok çevik bir hayvandır. Kısa bir kuyruğu, iki küçük boynuzu vardır. Tüyleri yazın seyrektir, sarı ile külrengi arasındadır; kışın sıklaştığı gibi rengi de koyulaşır.

Dağ keçileri küçük sürüler halinde yaşarlar. Düzlükte 7 metre İleriye kadar atlayabilir, 4 metre yükseklikteki kayalara kolayca sıçrayabilirler. En sarp yerlerde bile korkusuzca dolaşırlar. Hayvanın bu çevikliği kuvvetli bacaklarından, içi oyuk tırnaklarından ileri gelir. Yazın otlarla, çiçeklerle, kışın çamların körpe sürgünleriyle beslenir. Bu bakımdan, keçi gibi, dağ keçisi de ormanlara zararlı olabilir.

dağ keçisi

Kaynak: pixabay.com

Yaşlı erkek dağ keçileri sürüye ancak ekim ayında, çiftleşmek için, karışırlar. Dişinin gebeliği 20 hafta kadar sürer, genel olarak bir yavru doğurur. Çok çevik ve hareketli olan bu hayvanın avı pek kolay değildir. Derisi çok yumuşak olduğundan eldiven vs. gibi giyim eşyası yapılır. Eti de geyik ve karaca eti kadar makbuldür. Çok avlandığından sayıları pek azalmıştır. İsviçreliler, büsbütün ortadan kalkmaması için, belirli yerlerde dağ keçisi avını yasak etmişlerdir.

Fiziksel Özellikleri

Genellikle 750-2.250 m yükseklikler arasında yaşarsa da daha yükseklerde de görülebilir. Yabanıl keçi türlerinden biridir. Birbirine yakın olarak yükselip uçları arkaya doğru eğilerek çengel biçimini alan boynuzları 22-26 cm’dir. Sakalı yoktur. Uzun, seyrek kıllarının altında kalın ve sık bir tüy tabakası vardır. Mevsimlere göre değişiklik gösteren postu yazın gri, kışın koyu kahverengi olur. Bazen de tümüyle siyah renk alır, ancak boyun, baş ve butlar üzerinde beyaz lekeler kalır. Tırnakları kaya yüzeylerini kavrayacak biçimde çıkıntılıdır.

dağ keçisi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Davranışları

Sürüler halinde sabahları erkenden otlamaya çıkar, gün ışıyınca yeniden dağlara çekilir, geceleri dinlenir. Bir tehlike sezdiğinde ıslığı andırır garip bir ses çıkarır. Oldukça çevik bir hayvan olup kayalar üzerinde kaymaksızın sıçrayabilir. Tek başına dolaşan yaşlı erkekler dışında 10-15’lik sürüler halinde yaşar. Yaz aylarını karlı kesimlere yakın yüksek dağlarda geçirir, kışın alçaklara iner ve yiyecek aramak amacıyla ormanlık bölgelere girer.

Advertisement

Evcilleştirme – Kullanımı

Koyunlarla birlikte keçiler ilk evcilleştirilen hayvanlar arasındaydı. Evcilleştirme süreci en az 10.000 yıl önce şu anda kuzey İran olan bölgede başladı. Keçi kılına, etine ve süte kolay insan erişimi birincil motivasyondu. Keçi derileri, Ortaçağ’a kadar seyahat ve kamp yaparken su ve şarap şişeleri için, bazı bölgelerde ise yazılarda parşömen olarak kullanıldı.


Leave A Reply