Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler

0

Dağıtımı etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Ulaşım, modern pazarlama teknikleri, iletişim, insan kaynakları, yerleşim özelliklerinin etkisi hakkında bilgi.

Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler

Üretilen malların tüketicilere ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır. Dağıtım yeterince gelişemezse fazla üretim yapmanın bir anlamı yoktur. Üreticiden tüketiciye ulaşamayan mal ve hizmetlerin tüketilmesi söz konusu olamaz.

ulasim

Ulaşım

Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve üretilen mamul maddelerin taşınması faaliyetlerine ulaşım denir. Hammaddenin fabrikalara taşınması ve üretildikten sonra pazarlara taşınması yaygın ulaşım ağıyla mümkündür.

Ulaştırma sektörü enerjinin ana kullanım alanlarından birisi olduğu gibi, ekonomik gelişmenin de alt yapılarındandır. Ulaştırma ekonomik (tarım, sanayi, ticaret, turizm) veya ekonomik olmayan (gezi, kültür transferi, kolay ulaşım imkânları vb.) sistemlerin vazgeçilmez unsurudur ve diğer sektörleri etkileyen özelliklere sahiptir.

Sanayi tesislerinin kuruluş aşamasında araç-gereçlerin, enerjinin, hammaddenin ve çalışanların taşınması ve üretim aşamasında ürünün pazarlanması için iyi bir ulaşım ağı gerekir.

Modern Pazarlama Teknikleri

Pazarlama; piyasada var olan ürünlerin tüketici tarafından tanınması ve bilinmesi, kişilerin belli ürünlere yönlendirilmesi görevini yapar. Pazarlama kavramı günümüzde önemli bir ekonomi dalı haline gelmiştir. Çünkü insanlar çok çeşitli ürünlerin seçiminde zorlanmaktadır. Ayrıca var olan ürünlerin de bilinmesi gerekir.

Bir yandan tanıtım ve yönlendirme yapılırken bir yandan etkili satış teknikleri ile ürünler daha cazip hale getirilerek dağıtım faaliyetlerinin ve tüketimin artması sağlanır.

Günümüzde dağıtım açısından modern pazarlama tekniklerinin de önemi büyüktür.

İletişim

Günümüzde iletişim ağı teknolojilerinin, sağladığı avantajlardan dağıtım konusunda yararlanmak önemli hale gelmiştir. İletişimin sağlayacağı yararlar; maliyet avantajı, iş sürekliliği, bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişimdir.

Kurumların kendi sektörlerinde rekabetçi olabilmesi için iletişim ağlarının, maliyet avantajı sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerekir.

Sürekli bir iletişim ağı, kurumların iş sürekliliğini sağlayan bir altyapıdır.

Haberleşmenin rekabetçi ortamda güvenli bir şekilde yapılması şarttır.

Kurum içinden ve dışından bilgilere ulaşım sağlayan mobil iletişim ağları kurumların kârlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.

Üretilen malların tüketim bölgelerine ulaştırılmasında gerekli bağlantıların zamanında ve doğru şekilde yapılması çok önemlidir. İyi yapılmayan bağlantılar ticari ilişkilerin aksamasına üretimde kayıplara neden olur.

Dağıtım sırasında oluşan aksaklıkların düzeltilmesi iletişim sayesinde olmaktadır. Konuyla ilgili yenilikler de iletişim ile anında bildirilebilir.

İnsan Kaynakları

Bir ülkede çalışabilen ve üretime katkıda bulunan insan sayısını ifade eder. Ancak emeğin hem miktarı hem de kalitesi önemlidir. İnsanların sağlık, eğitim, bilgi birikimleri, kültürel durumları önemlidir. Dağıtımın hızlı, güvenli, zamanında yapılabilmesi için, ulaşım araçlarının hızlı, güvenli, teknolojik özelliklerinin yeterli olması gereklidir.

Yerleşim Özelliklerinin Etkisi

Önemli yol güzergâhlarında olan ulaşımın kolay olduğu yerleşmeler dağıtım faaliyetleri için oldukça uygundur. Kara, hava, demir ve deniz yollarının birbirine bağladığı, otoban veya oto yolların üzerinde bulunan, önemli gar, liman ve hava alanlarına sahip yerleşmeler dağıtım üssü haline gelmektedirler. Bunların yakın çevreleri de bundan olumlu etkilenir.


Leave A Reply